המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 2693
כותרת:
הכנת תקן ישראלי לקביעת דרישות איכות לדלק לתחבורה
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
המשרד להגנת הסביבה
תאריך סגירה:
22/2/2017
תמצית מכרז:

בקשה להתקשרות בפטור ממכרז עם מכון התקנים הישראלי עבור הכנת תקן ישראלי הקובע את דרישות האיכות לדלק לתחבורה המורכב מתערובת של ביודיזל וסולר
שם הספק: מכון התקנים
היקף כספי: 56,230 ₪

קישור למודעת הפרסום: