המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 2695
כותרת:
שירותי יחסי ציבור וייעוץ אסטרטגי - תקשורתי
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
פארק אריאל שרון
תאריך סגירה:
14/3/2017
תמצית מכרז:

מתן שירותי יחסי ציבור וייעוץ אסטרטגי - תקשורתי עבור חברת פארק אריאל שרון בע"מ (חל"צ)
מועד אחרון להגשה: 14/03/2017 עד השעה 14:00
מספר מכרז: 2/17
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של פארק אריאל שרון ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: