המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 2912
כותרת:
הקמה של מתקן להפרדה ומיון פסולת באתר דודאים
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
מועצה אזורית בני שמעון
תאריך סגירה:
26/6/2017
תמצית מכרז:

הקמה של מתקן להפרדה ומיון פסולת באתר דודאים
שם הספק: אלקיים תעשיות בע"מ

 

 

קישור למודעת הפרסום: