המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 2914
כותרת:
שירותי ממונה בטיחות
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
אוניברסיטת תל אביב
תאריך סגירה:
16/7/2017
תמצית מכרז:

שירותי ממונה בטיחות
מועד אחרון להגשה: 16/07/2017 עד השעה 12:00
מספר מכרז:  3812/2017
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של אוניברסיטת תל אביב ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: