המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 3038
כותרת:
קידום רישוי עסקים למתקנים קיימים
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מקורות חברת מים בע"מ
תאריך סגירה:
12/9/2017
תמצית מכרז:

קידום רישוי עסקים למתקנים קיימים
מועד אחרון להגשה: 12/09/2017 עד השעה 12:00
מספר מכרז: 2017 - 42/ ש
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מקורות ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: