המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 3039
כותרת:
אחזקה של מערכת הביוב באמצעות ביוביות
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
שרונים - תשתיות מים וביוב
תאריך סגירה:
24/8/2017
תמצית מכרז:

אחזקה של מערכת הביוב באמצעות ביוביות
מועד אחרון להגשה: 24/08/2017 עד השעה 14:00
מספר מכרז: 06/2017
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של שרונים תשתיות מים וביוב ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: