המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 3040
כותרת:
מערכת חיטוי מים
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
מי אביבים - ת"א-יפו
תאריך סגירה:
17/8/2017
תמצית מכרז:

מערכת חיטוי מים
שם הספק: טרייטל הנדסה כימית בע"מ

קישור למודעת הפרסום: