המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 3156
כותרת:
תמיכה ביחידות סביבתיות
סוג הפריט:
קול קורא
גוף מפרסם :
המשרד להגנת הסביבה
תאריך סגירה:
01/11/2017
תמצית מכרז:

תמיכה ביחידות סביבתיות 
מועד אחרון להגשה: 01/11/2017 
מספר מכרז: 8404
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: