המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 3157
כותרת:
פינוי מכולות ודחסן
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
עיריית נהריה
תאריך סגירה:
31/10/2017
תמצית מכרז:

פינוי מכולות ודחסן
מועד אחרון להגשה: 31/10/2017 עד השעה 12:00
מספר מכרז: 50/17
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית נהריה ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: