המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 3158
כותרת:
תרגול ספקי המים והביוב בהתמודדות עם זיהומי מים
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
רשות המים - משרד האנרגיה והמים
תאריך סגירה:
07/11/2017
תמצית מכרז:

תרגול ספקי המים והביוב בהתמודדות עם זיהומי מים
מועד אחרון להגשה: 07/11/2017 עד השעה 12:00
מספר מכרז: 100039541
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של רשות המים ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: