המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 3159
כותרת:
תכנון, התקנה ואחזקה של מערכת לאופטימיזציה לאיסוף פסולת
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מוריה - חברה לפיתוח ירושלים
תאריך סגירה:
27/12/2017
תמצית מכרז:

תכנון, התקנה ואחזקה של מערכת לאופטימיזציה לאיסוף פסולת
מועד אחרון להגשה: 27/12/2017 עד השעה 12:00
מספר מכרז: 100/2017
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מוריה חברה לפיתוח ירושלים ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: