המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 3160
כותרת:
יועץ איכות סביבה
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
משרד הבינוי והשיכון
תאריך סגירה:
15/10/2017
תמצית מכרז:

יועץ איכות סביבה
שם הספק: דני עמיר תכנון סביבתי
היקף כספי: 18,008 ₪

קישור למודעת הפרסום: