המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 3161
כותרת:
הקמת מכון טיהור שפכים
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
אוניברסיטת אריאל
תאריך סגירה:
29/10/2017
תמצית מכרז:

הקמת מכון טיהור שפכים

מועד אחרון להגשה: 29/10/2017 עד השעה 13:00

מספר מכרז: 21/17
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של אוניברסיטת אריאל ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: