המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 3162
כותרת:
הובלה ושאיבת נוזלים
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
חברת חשמל
תאריך סגירה:
15/10/2017
תמצית מכרז:

הובלה ושאיבת נוזלים

קישור למודעת הפרסום: