המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 3239
כותרת:
בדיקות פיקוח על דליפות LDAR
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
המשרד להגנת הסביבה
תאריך סגירה:
21/11/2017
תמצית מכרז:

בדיקות פיקוח על דליפות LDAR 
שם הספק: אינ.פי.סי. 1982 בע"מ
היקף כספי: 556,743 ₪

קישור למודעת הפרסום: