המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 3240
כותרת:
ייעוץ טכנו-כלכלי בתחום משק האנרגיה והמים
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
משרד האנרגיה והמים
תאריך סגירה:
10/12/2017
תמצית מכרז:

ייעוץ טכנו-כלכלי בתחום משק האנרגיה והמים

מועד אחרון להגשה: 10/12/2017 עד השעה 14:00
מספר מכרז: 99/2017 
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של משרד התשתיות ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: