תאור פריט מספר 3292
כותרת:
בדיקות דגימות מים
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
משרד החקלאות
תאריך סגירה:
14/12/2017
תמצית מכרז:

בדיקות דגימות מים 
שם הספק: חקר ימים ואגמים לישראל בעמ

קישור למודעת הפרסום: