תאור פריט מספר 3293
כותרת:
עבודות עפר בכלי צמה
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
תאריך סגירה:
21/12/2017
תמצית מכרז:

עבודות עפר בכלי צמה
מועד אחרון להגשה: 21/12/2017 עד השעה 12:00
מספר מכרז: 23/2017
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה מקומית פרדס חנה כרכור ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: