ארועים - יום ראשון 27 מאי 2018 לכל האירועים >

יום ראשון, 27 מאי, 2018 | 11:00
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, יחד עם משרדי האנרגיה, הגנת הסביבה והרשות לחדשנות מזמינים לכנס הסברה בנושא: תכנית מענקים לחיסכון אנרגטי והפחתת פליטות ועדכון במועד הגשת הבקשות