מסמכים

חפש במאגר מידע
סוג מסמךנושא המסמךפורסם בתאריךPDFWordExcelwwwאחרמקור
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... נוהל בחינת סודיות מסחרית לפי חוק אוויר נקי 01.2011
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... הנחיות לערכי ייחוס סביבתיים למזהמים כימיים באוויר 03.2006
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... חובות המשווקים מכוח החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות 03.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... חובות המחזיקים בפסולת אלקטרונית שאינה מהמגזר הביתי 03.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... חובות אחראי לפינוי פסולת (רשות מקומית) 03.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... חובות יצרנים ויבואנים 02.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... חוק  לסילוק  ולמיחזור  צמיגים 07.2007
Pdf
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... טבלת תעריפי טיפול לפי סוג פסולת 2015 - ת.מ.י.ר -
Pdf
-
-
-
-
ת.מ.י.ר
אחר מתודולוגיה לדירוג הציות הסביבתי של חברות ציבוריות וחברות שהנפיקו אג"ח נסחר 05.2013
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
אחר מענה להערות הציבור לנושא דירוג רמת הציות של חברות נסחרות 10.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מציג 81 - 90 פריטים מתוך 472