יום עיון: מערכת ניהול סביבתי ISO 14001

מכון התקנים מזמין אתכם ליום עיון להכרת הגרסה החדשה של התקן הבינלאומי ת"י 14001 ISO - גרסת 2015 ששונה באופנים רבים מהגרסה הקודמת. יום העיון יציג לארגונים את הרכיבים של מערכת הניהול הסביבתי החדשה, יסייע לארגונים לעבור את הליך השדרוג בצורה מיטבית ובהשגת מטרות סביבתיות וכלכליות. 

ת"י ISO 14001 | 2015 - מערכת ניהול סביבתי

ייעודו של התקן לא השתנה והוא מציג שיטת ניהול המאפשרת לארגונים המעוניינים להשיג ולהציג ביצועים סביבתיים טובים יותר על ידי בקרת ההשפעה של פעילותיהם, מוצריהם או שירותיהם על הסביבה. במקביל החקיקה הסביבתית הולכת ומחמירה, בארץ ובעולם, וכן דרישות בעלי זיקה.

התקן לניהול סביבתי ISO 14001 - 2015 מפרט דרישות שיאפשרו לארגונים לפתח וליישם מדיניות ומטרות שיביאו בחשבון את דרישות החוק, ומידע לגבי היבטים סביבתיים משמעותיים. התקן מתאים ליישום לכל סוג וגודל של ארגון. יישום מוצלח של התקן, והתעדת הארגון לתקן זה על ידי מכון התקנים, יכולה לשמש את הארגון ככלי לשכנוע בעלי זיקה, כגון המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות, פיקוד העורף, לקוחות מקומיים ולקוחות חו"ל, שהוא אכן מקיים מערכת נאותה לניהול סביבתי.

קהל יעד: מנהלי ארגונים, השואפים להציג כלפי חוץ, קבלת אחריות על השפעותיהם על הסביבה ולהפחיתם, מנהלי מערכות ניהול סביבתי קיימות, יועצים ועוד.

הפרטים:

  • עלות: 550 ₪ + מע"מ (5% הנחה למנויי infospot) נא לציין בעת ההרשמה
  • מועד: 05.12.2017
  • מיקום: מכון התקנים, חיים לבנון 42, תל אביב.
  • יום העיון מוכר כיום כשירות 1 לממונה בטיחות מטעם המפקח על העבודה

לפרטים וטופס הרשמה לחץ כאן

תאריך: 05/12/2017
שעה: 08:30
מקום: תל אביב, מכון התקנים, רח' חיים לבנון 42