העברה (PRTR)
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/1/2014

העברה: המושג משמש בחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה -חובות דיווח ומרשם) התשע"ב-2012.

העברה: לשון החוק: סעיף 2: "פינוי כדין של חומר מזהם או של פסולת אל מחוץ לתחום המפעל לשם סילוק או טיפול, לרבות הזרמת שפכים למיתקן טיהור שפכים;"

--------------

קישורים רלוונטיים

------------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
אלון הוניגמן 054-7796270 alonh@ecommunity-erp.co.il
מ.א.י
(גוף יישום מוכר)
אמנון שחרור 077-2188446 Office@mai.org.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 shelley@eranut.co.il
לאינדקס הספקים>>