ביהמ"ש: משיקולי הגנת הסביבה אין לסגור את אתר ההטמנה ברקת
השופטת מתחה ביקורת על מועצת שוהם על שמיהרה להוציא צו סגירה לאתר. "סגירת האתר אינה מידתית ועלולה לגרום לפגיעה חמורה לבריאות וטובת הציבור"
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/8/2017

בית המשפט השלום ברמלה ביטל את הצו המינהלי שהוציא לפני כחודש ראש מועצת שוהם, גיל ליבנה, לסגירת אתר מיחזור פסולת הבניין 'ברקת'. השופטת רבקה ארד קבעה, כי משיקולים של הגנת הסביבה ובהעדר אתר חלופי אין לסגור את האתר משום ש"סגירת האתר אינה מידתית ועלולה לגרום לפגיעה חמורה לבריאות וטובת הציבור".

נזכיר, כי עיריית שוהם הוציאה צו סגירה ב-12 ביולי לאתר הפסולת היבשה ברקת. בעקבות עתירת בעלי אתר הפסולת, ב 16 ליולי הקפיא ביהמ"ש השלום ברמלה את הצו והורה על פתיחה מיידית של האתר, עד לדיון בנושא שהתקיים לפני שבוע. לאחר הדיון, ביום חמישי האחרון, פרסמה השופטת את החלטתה לבטל את צו הסגירה המנהלי.

צו הסגירה לאתר ברקת - פגם מינהלי משמעותי

בפסק דינה קבעה השופטת, כי בצו נפל פגם מינהלי משמעותי משום שלא פורטו בו נימוקי הגנת הסביבה שהביאו לכאורה לסגירת האתר, ורק צוין כי הצו הוצא בשל העדר רישיון עסק, דבר שהיה ידוע למועצה מזה חצי שנה. ביהמ"ש קבע כי המועצה לא הצביעה על שינוי נסיבות מהותי המצדיק את הוצאת הצו.

השופטת הוסיפה כי גם אם קיימות בהפעלת אתר ההטמנה בעיות בתחום הגנת הסביבה, הרי המשרד להגנ"ס סבר כי הן אינן כה חמורות ומצדיקות להוציא צו לסגירת האתר וכי סגירתו ללא פתיחה במקביל של אתר חלופי עלולה להסב נזק קשה להגנת הסביבה.

השופטת מתחה ביקורת על מועצת שוהם על שמיהרה להוציא צו סגירה לאתר. "על הרשות להפעיל את סמכותה רק במקרים חריגים כאשר קיים צורך מיידי ודחוף בהפסקת פעילות העסק ולא ניתן להמתין להגשת כתב אישום או לסיומו של ההליך המשפטי. בשל עוצמת הפגיעה בזכויות יסוד בהוצאת צו הפסקת עיסוק בעסק יש לערוך שימוע בטרם קבלת החלטה על הוצאת הצו או מייד לאחר הוצאתו".

התייחסויות

יגדל אך, מנכ"ל פארק מיחזור פסולת הבניין "ברקת": "אני מברך על החלטת בית-המשפט שמכיר בתרומתו הגדולה של פארק המיחזור ברקת, האחראי לטיפול ומיחזור של כשליש מכמות פסולת הבניין של מדינת ישראל, הנקלטת באתרים מאושרים. השלכת פסולת בניין באופן פיראטי בשמורות טבע ובשטחים הפתוחים היא מכת מדינה שיש להילחם בה בכל הכוח. מדי שנה מושלכים, למעלה מ-900,000 טון של פסולת בניין בטבע ומכאן חשיבותו הגדולה של פארק המיחזור ברקת לאזור המרכז. הפארק מספק שירות לענף הנדל"ן שנהנה בשנים האחרונות מתנופה גדולה ומחויב על פי חוק לפנות פסולת באופן מסודר. בנוסף לשירותי הטיפול בפסולת אנו גם תורמים לקיימות בכך שאנו ממחזרים אחוזים גבוהים מפסולת הבניין ומייצרים מוצרים לשימוש לתשתית תחבורתית ולתעשייה".

ראש מועצת שוהם, גיל ליבנה: "החלטת בית המשפט הלכה למעשה מאפשרת למטמנה להמשיך לפעול ללא רישיון עסק, ללא היתר בניה, ללא זכות שימוש בקרקע ותוך ביצוע עבירות סביבתיות חמורות. אבסורד בהתגלמותו. מועצה מקומית שוהם תמשיך לנקוט בכל ההליכים המשפטיים הנדרשים במטרה למנוע מצב בלתי חוקי ומסוכן זה. המועצה תמשיך לדרוש מהמשרד להגנ"ס לקיים אחר חובות הפיקוח והאכיפה שבסמכותו על מנת לגרום למפעילי האתר להפסיק לאלתר את המפגעים הסביבתיים באתר".       

עו"ד אסף רוזנבלום, מנכ"ל 'אדם טבע ודין': "בימ"ש אימץ את עמדת אדם טבע ודין לפיה האינטרס הסביבתי מחייב את המשך פעילות אתר ברקת עד לפתיחת אתר חלופי שייתן מענה לפסולת הבניין באזור. מדובר באתר שקולט 2000 טון פסולת בניין ביום, אשר בהעדר פתרון אחר היו מושלכים בשטחים הפתוחים ברחבי הארץ".

-----------

קישורים רלוונטיים:

  1. האם אתר ההטמנה ברקת בשוהם ייסגר? 31.07.2017
  2. המשרד להגנ"ס: משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי מעכבים קידום החקיקה בנושא פסולת בניין, 29.06.2017
  3. אם לא תקדם חקיקה בנושא פסולת בניין ננקוט בצעדים משפטיים, 18.06.2017
  4. משרד להגנ"ס מקדם חוק חדש לטיפול במפגעי פסולת בניין, 20.6.2016
  5. ראיון עם איש המקצוע הבכיר בישראל בתחום הפסולת, 20.11.2016
  6. נוהל חדש לפינוי פסולת בניין, 18.04.2016
  7. מידע נוסף בנושא פסולת בניין | infospot