מוזמנים להשתתף בגיבוש אסטרטגיה דיגיטלית של המשרד להגנ"ס
המשרד להגנ"ס קורא לבעלי עניין להביע דעתם באילו תחומים ניתן להשתמש באמצעים דיגיטליים להתמודדות עם אתגרים סביבתיים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 11/1/2018

המשרד להגנת הסביבה מזמין את הציבור לסייע בגיבוש האסטרטגיה הדיגיטלית שלו. הכוונה להכנסת שינויים דיגיטליים בפעולות הליבה של המשרד במטרה לשפר את האפקטיביות והשירות. כדי לגבש את האסטרטגיה יש לזהות תחילה את האתגרים וההזדמנויות שלגביהם השקעה בפיתוח דיגיטלי תהיה כדאית, באמצעות שיתוף מידע והתייעצות עם הגורמים הרלוונטיים.

המשרד להגנ"ס סבור כי תחום הגנת הסביבה הוא בעל פוטנציאל רב להטמעת יישומים דיגיטליים, אך נמצא בתחילת דרכו בתחום עם יישומים כגון ניטור דיגיטלי ואוטומטי של איכות האוויר ו"פורטל התעשייה" שנועד לנהל את הממשק של המשרד מול מפעלים ובתי העסק.

לאור העלייה בסיכונים הסביבתיים במקביל לגידול האוכלוסייה והצפיפות והעלייה ברמת החיים, המשרד מעוניין להגדיל את השימוש ביישומים דיגיטליים סביבתיים. לפיכך החליט מנכ"ל המשרד, ישראל דנציגר, כי אחד מיעדי המשרד לשנת 2018 יהיה גיבוש אסטרטגיה משרדית כוללת לטרנספורמציה דיגיטלית.

התייעצות עם בעלי העניין

האסטרטגיה הדיגיטלית, לדברי המשרד, תוכתב ע"י האתגרים וההזדמנויות הסביבתיים, והגורמים המטפלים בהם. לכן, לשם גיבושה מבקש המשרד להתייעץ עם כל בעלי העניין הרלוונטיים (גורמי הגנת סביבה, ארגונים סביבתיים, תעשייה, "לקוחות", ואזרחים הצורכים את המידע).

לשם כך פתח המשרד פורום אינטרנטי מיוחד בו הוא מבקש מבעלי העניין להביע את דעתם בנושא, תוך התייחסות להיבטים הבאים:

  • מהם האתגרים היומיומיים העיקריים ובעיות הליבה בתחום הגנת הסביבה או הפיקוח הסביבתי?
  • ציין היבטים לגביהם תהליכי דיגיטציה העשויים לסייע בהתמודדות עם אתגרים סביבתיים ופיקוח סביבתי?
  • ציין היבטים לגביהם תהליכי דיגיטציה עשויים לשפר את הממשק בין גורמי הגנת הסביבה?
  • ציין מיזמים דיגיטליים ספציפיים, שאימוצם או השקעה בהם עשויה לסייע בהתמודדות עם אתגרים סביבתיים?

התייחסויות ניתן לרשום בפורום ההתייעצות עד ה-23 בינואר.

------------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. פורטל התעשייה מתרחב: תוך 4 שנים ייעלמו טפסי הנייר, 26.102017
  2. המערכת הממוחשבת להיתר רעלים עולה לאוויר, 17.09.2015