פז בתי זיקוק שילמה 10.6 מיליון ₪ על הזרמת שפכים לים
הקנס המקורי היה בגובה של כ-18 מיליון ₪
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/11/2017

בהמשך לדיווח שלנו מלפני כ-4 חודשים, המשרד להגנת הסביבה מדווח כי חברת "פז בתי זיקוק אשדוד" הפקידה כ-10.6 מיליון ₪, סכום העיצום הכספי שהוטל על החברה בגין הזרמת שפכים לים. הקנס המקורי היה בגובה של 18.36 מיליון ₪ אך הופחת בכ-45% לאחר שמיעת טענות החברה. הכסף הועבר לקרן למניעת זיהום הים.

נזכיר, כי מדובר באירוע שהתרחש לפני כ-5 שנים בחודשים ינואר ופברואר 2013, ובמשך 3 שנים ניהל המשרד להגנ"ס חקירה פלילית נגד החברה ובעלי תפקידים בה. באירוע המדובר, נמדד ריכוז חריג של החומר חנקן אמוניאקלי, עד 20% מעל הערך המותר בהיתר הזרמת השפכים לים שניתן לבית הזיקוק. בנוסף, לדברי המשרד להגנ"ס, החברה לא טיפלה כראוי בתקלות שהתגלו במתקניה, לא נקטה בכל האמצעים למניעת זיהום מי הים, לא עמדה בדרישות הניטור המקוון ולא דיווחה מיידית על תקלה.

------------

קישורים רלוונטיים

  1. הקנס שהוטל על פז בתי זיקוק הופחת בכ-45% ל-10.6 מיליון ₪, 11.07.2017
  2. מי קיבל קנס סביבתי של 18 מיליון ₪? 14.03.2016 
  3. מה המשרד להגנת הסביבה מתכנן לתעשייה ב 2016? 07.03.2016
  4. קנס של 2.7 מיליון ₪ לנמל אשדוד, 17.12.2015
  5. מה הקשר? גז טבעי ומי ים מזוהמים בכספית פי 620 מהתקן המותר, 02.07.2015
  6. קנס בגובה 3.7 מיליון ש"ח הוטל על נמל חיפה, 30.04.2015
  7. משפט סביבתי | infospot