הרשות להגבלים עסקיים בוחנת בקשת חידוש פטור של תאגיד המיחזור תמיר
לאחרונה פג תוקפו של הפטור מהסדר כובל שניתן לתמיר והוא ממתין לתשובת רשות ההגבלים לגבי בקשת החידוש שהוגשה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 15/1/2018

תוקף אישור ההגבלים העסקיים לפטור מהסדר כובל שניתן לתאגיד המיחזור תמיר ולבעליו פג לפני כשבוע וטרם חודש. יחד עם זאת, הרשות להגבלים עסקיים הודיעה, כי הממונה על ההגבלים בודק את הבקשה שהגיש 'תמיר' להארכת הפטור מהסדר כובל ותינתן תשובה בקרוב.

נזכיר, כי בנוסף לאישור של הממונה על ההגבלים זקוק תמיר גם להכרה מצד המשרד להגנת הסביבה, וזה האריך לפני כשנה את תקופת ההכרה שלו בתמיר ב-5 שנים נוספות עד נובמבר 2021.

פטור מאישור הסדר כובל לתאגיד המיחזור תמיר

עוד ב-2011 עם ההקמה של תאגיד המיחזור 'תמיר' הוא וחלק ממייסדיו נדרשו לקבלת פטור מהסדר כובל של רשות ההגבלים משום שחלק מבעליו הם מתחרים, חלקם מונופול (תנובה, שטראוס, החברה המרכזית וכו') והם מחזיקים יחדיו בנתח משמעותי של כמות האריזות הרלוונטיות לחוק האריזות, הנוצרת בישראל מדי שנה. הפטור ניתן ב-2011, ולאחר מכן חודש שוב ב-01.2015 לתקופה של 3 שנים, כך שתוקפו פג לאחרונה. לא נופתע אם הוא יחודש פעם נוספת.

בהארכת האישור האחרונה (2015) ציין הממונה על ההגבלים: "לאחר שבחנתי את ההסדר, כמו גם את השפעתו האפשרית על התחרות בשוק הרלוונטי, שוכנעתי כי בכפוף לתנאים מסוימים הכבילות בהסדר אינן פוגעות פגיעה של ממש בתחרות בשוק המושפע מן ההסדר, כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה".

התנאים למתן פטור הגבלים עסקיים לתמיר

הפטור האחרון (2015) של הרשות להגבלים עסקיים לתמיר כפוף למספר תנאים. הנה התמצית של כמה מהם:

 • בעל תפקיד במקבלי שירותים מתמיר לא יהיה בעל תפקיד או בעל זיקה בתמיר. למעט החרגה לגבי דירקטורים.
 • מקבלי השירותים לא יעבירו ביניהם או לתמיר מידע שהעברתו עלולה לגרוע מן התחרות ביניהם.
 • תמיר לא תהיה בעלים של מכלי אצירה ולא תחזיק בזכות בהם שלא ניתן להביא לסיומה תוך 6 חודשים.

התייחסויות

הרשות להגבלים עסקיים: "בקשת הפטור החדשה שהגישו תמיר ובעלות מניותיה נבדקת בימים אלו על ידי הממונה על ההגבלים עסקיים."

----------

קישורים רלוונטיים:

 1. בית המשפט למשרד להגנ"ס: מדוע שוק האריזות לא נפתח לתחרות? 19.10.2017
 2. מה עומד מאחורי ההצהרה על פתיחת שוק פסולת האריזות לתחרות?22.08.2017
 3. תחרות והגברת אכיפה בפסולת אריזות ואלקטרונית, 15.05.2017
 4. הכנסת תחרות לענף פסולת האריזות? המשרד להגנ"ס מתקשה לממש את הצהרותיו, 19.06.2016
 5. ההכרה ב"תמיר" חודשה, האם שוק פסולת האריזות ייפתח לתחרות?30.11.2016
 6. יבואן: אני מעדיף לקחת סיכון פלילי ובלבד שלא לדווח לחוק האריזות, 07.07.2016
 7. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot