שלום אורח! להרשמה/התחברות לחץ כאן
חיפוש באתר
תאור פריט מספר 3159
כותרת:
אופטימיזציה לאיסוף פסולת
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מוריה - חברה לפיתוח ירושלים
תאריך סגירה:
28/11/2017
תמצית מכרז:

אופטימיזציה לאיסוף פסולת
מועד אחרון להגשה: 23/11/2017 עד השעה 12:00
מספר מכרז: 100/2017
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מוריה חברה לפיתוח ירושלים ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: