המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 5077
כותרת:
הגברת מודעות לקיימות וסביבה
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
קרן קיימת לישראל
תאריך סגירה:
26/1/2020
תמצית מכרז:

הגברת מודעות לקיימות וסביבה
שם הספק: האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה
היקף כספי: 1,705,000 ₪

קישור למודעת הפרסום: