המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7147
כותרת:
הקמת חממת קליימטק
סוג הפריט:
קול קורא
גוף מפרסם :
רשות החדשנות
תאריך סגירה:
30/4/2021
תמצית מכרז:

הקמת חממת קליימטק
תאריך אחרון להגשה:30/09/2021 
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של רשות החדשנות ולפעול על-פיהם 

קישור למודעת הפרסום: