המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7155
כותרת:
פינוי פסולת מעורבת וגושית
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
פיתוח מזרח ירושלים
תאריך סגירה:
09/5/2021
תמצית מכרז:

פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה
תאריך אחרון להגשה:09/05/2021   בשעה:12:00
מספר מכרז: 1/2021
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של פיתוח מזרח ירושלים ולפעול על-פיהם 

קישור למודעת הפרסום: