עסק, עמותה או גוף ממשלתי - רוצים לעשות טוב לסביבה ולחברה? להימנע מקנסות? ללא עלות?
עסקים, עמותות וגופים ממשלתיים מחויבים על פי החוק להתקשר עם גוף מוכר לפינוי פסולת אלקטרונית, המספק להם את השירות ללא עלות. הוספת סעיף סנקציות כספיות לחוק בתחילת 2016 הביא לגל של מצטרפים. לצד האיום בסנקציות, יישום החוק מייצר חיסכון כספי ומניב ערך סביבתי וחברתי. מכתב פתוח מאת צחי עין גל, מנכ"ל אקומיוניטי - תאגיד חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית
  • מאת: צחי עין גל, מנכ"ל אקומיוניטי
  • פורסם בתאריך: 11/7/2016

ראשית דבר, כמה מילים על מי אנחנו: אקומיוניטי, תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ, חברה אשר הוקמה על ידי היזם החברתי מר דני קוגן, ותאגיד המחזור הבינלאומיERP  הפועל וממחזר פסולת אלקטרונית וסוללות במעל 17 מדינות ברחבי העולם.

דני קוגן, היזם החברתי שהקים את אקומיוניטי, הינו הבעלים של חברת "אקולוגיה לקהילה מוגנת", המפעילה בצפון הארץ מפעל לטיפול בפסולת אלקטרונית, אשר מעסיק למעלה מ- 70 אנשים בעלי צרכים מיוחדים.

ראוי לציין, כי על אף שאקומיוניטי הינה חברה פרטית רגילה (ולא חברה לתועלת הציבור- חל"צ), היא בחרה שלא לחלק את רווחיה (ככל שיהיו) לבעלי מניותיה.

כמו כן, בדירקטוריון אקומיוניטי מכהנים, כדירקטורים בהתנדבות, יוסי בן-שלום (יו"ר), עמי אילון, יגאל בן-שלום, דליה רבין, דורון קלאוזנר, שני דירקטוריונים חיצוניים (דח"צים) שאושרו על ידי היבואנים (אולם אינם באים מקרב היבואנים), ושני נציגים של תאגיד ERP.

חוק פסולת אלקטרונית – גם סביבתי וגם חברתי

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות התשע"ב-2012, אשר נכנס לתוקף ביום 1.3.2014, הינו חוק ייחודי ראשון מסוגו במדינת ישראל המשלב וכורך בנשימה אחת את ההיבט הסביבתי עם ההיבט החברתי.

ההיבט הסביבתי - החוק הטיל על יצרנים ויבואנים של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות חובה לממן איסוף ומיחזור של פסולת אלקטרונית וסוללות בשל הרצון להפחית את הזיהום הסביבתי הנגרם בין השאר מחלחול חומרים מסוכנים לקרקע ומי התהום בשל הטמנה של פסולת אלקטרונית.

ההיבט  החברתי - סעיף 25 לחוק קובע כי הגוף האמון מטעם היצרנים והיבואנים לקיום הוראות החוק (כמפורט להלן), נדרש לפעול לקידום ייצוג הולם של אנשים בעלי מוגבלויות בשרשרת הטיפול בפסולת האלקטרונית.

מחזיק בפסולת אלקטרונית שאינה ביתית:  חברה | בית עסק | עמותה

חוק פסולת אלקטרונית מחייב 4 סקטורים עיקריים במדינה: יבואנים ויצרנים של ציוד אלקטרוני, משווקים של ציוד אלקטרוני, רשויות מקומיות וסקטור נוסף בו נתמקד – מחזיק בפסולת אלקטרונית שאינה ביתית.

מחזיק פסולת אלקטרונית שאינה ביתית הוא כל חברה / בית עסק / עמותה או ארגון שאינו תא משפחתי - ולכן מחויב על פי חוק פסולת אלקטרונית להתקשר עם גוף יישום מוכר ולקבל ממנו שירותי פינוי פסולת חשמלית, אלקטרונית, נורות וסוללות, ללא עלות וללא תמורה.

מתחילת 2016 - סנקציות כספיות ופליליות למי שלא מיישם את החוק

רק בתחילת 2016 הוגדרו סנקציות בחוק כלפי מחזיקים שלא התקשרו עם גוף מוכר. עד אז, מרבית החברות שהתקשרו עם גוף יישום מוכר היו חברות ציבוריות. אך עם כניסת הסנקציות לתוקף, התהפכה המגמה. כך, בשנת 2014 התקשרו עם אקומיוניטי 63 מחזיקים ובשנת 2015 נוספו 147 כך שבסוף אותה שנה היו חתומים 210 מחזיקים. אבל כבר בחצי שנה הראשונה של 2016 הקצב הוכפל ונוספו 150 מחזיקים נוספים, כך שכיום חתומים עם אקומיוניטי מעל 360 מחזיקי פסולת שאינה ביתית.

יש גם "גזר": חיסכון כספי וערך סביבתי-חברתי

האיום של "מקל" הסנקציות אינו אחראי בלעדי למגמת ההצטרפות. חשוב לזכור כי גוף היישום מייצר חסכון למחזיקים בכך שהוא נותן להם שירותי פינוי ללא עלות וללא תמורה, ובחלק מהמקרים חוסך את עלות פינוי הפסולת האלקטרונית שהמחזיקים נדרשו לממן מכיסם לפני כן.

בנוסף, הארגונים החתומים עם אקומיוניטי, נהנים מיתרון תדמיתי פנים ארגוני וכלפי חוץ לא רק בגלל ההיבט הסביבתי של מיחזור פסולת אלקטרונית, אלא גם בשל יישום סעיף 25 בחוק, העוסק בקידום וייצוג הולם של אנשים בעלי מוגבלויות בשרשרת הטיפול בפסולת האלקטרונית. כך, כל ארגון שחותם עם אקומיוניטי, מצטרף לנבחרת החברות החורטות על דגלן את נושא האחריות התאגידית והקידום של אוכלוסיות מוגבלות.

החשיבות של מחזיקי הפסולת לעמידה ביעדי המיחזור

אקומיוניטי מבצעת את פעילות האיסוף של פסולת אלקטרונית ב- 3 ערוצים מרכזיים: המשווקים, הרשויות והמחזיקים. אין ספק כי עיקר המשקל מצוי כיום בקרב המחזיקים. לדוגמה, מתוך כ- 10,300 טון אותם אקומיוניטי הייתה מחויבת להביא למחזור תקין בשנת 2015 מעל  9,100 טון הגיעו למחזור מסקטור מחזיקי הפסולת שאינה ביתית.

חשוב לציין כי בשנת 2015 כבר העבירה אקומיוניטי למשרד להגנת הסביבה את הדוחות השנתיים מהם ניתן לראות כי ע"פ הנתונים גם בשנת 2015 כמו בשנת 2014 עמדה אקומיוניטי ביעדי המחזור הקבועים בחוק.

אמנם חלק ניכר מהפסולת מגיע מחברות גדולות כמו למשל חברת חשמל, אשר התקשרה עם אקומיוניטי בתחילת 2016, וכבר העבירה למחזור 27 טון פסולת אלקטרונית. או דואר ישראל, שגם התקשרה לאחרונה עם אקומיוניטי ופרשה במהלך חודש יוני האחרון כ- 700  קופסאות לאיסוף סוללות בכל סניפי הדואר במדינת ישראל. אך גם השתתפותם של עסקים בינוניים וקטנים, המייצרים כמות לא מבוטלת של פסולת אלקטרונית, הכרחית לצורך עמידה ביעדי המיחזור שקבעה המדינה במטרה להפחית את הזיהום הסביבתי.

מה צפוי בעתיד?

הגברת המודעות בקרב ארגונים והנהלות, בעיקר לשילוב בין ההיבט החברתי להיבט הסביבתי אותה מקדם חוק זה – תביא להצטרפות של מאות חברות וארגונים. כמו כן, התובנה שיישום החוק אינו כרוך בתשלום, תגדיל עוד יותר את היקף ההיענות.

חברות וארגונים אשר ימהרו, יחתמו ויצטרפו למהפכה הסביבתית-חברתית, יעמדו בדרישות החוק, יחסכו לעצמם חשיפה לקנסות ועיצומים ויצטרפו לנבחרת המפוארת של חברות וארגונים מכל ענפי הפעילות המקיימים היום את החוק.

אקומיוניטי חתומה כיום עם 360 מחזיקי פסולת, 91 יבואנים ויצרנים ו- 90 משווקים המוכרים ב -  2600 נקודות מכירה.

פילוח חברות מייצגות החתומות עם אקומיוניטי על הסכם מחזיק פסולת שאינה ביתית

*ניתן להגדיל בלחיצה


הכותב הוא צחי עין גל, מנכ"ל תאגיד חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית -אקומיוניטי גוף יישום מוכר ליישום חוק פסולת אלקטרונית

-----------------

קישורים רלוונטיים

  1. מאמר דעה: במהפכה הזו לכולנו יש תפקיד: פסולת אלקטרונית, 13.07.2015
  2. תאגיד אקומיוניטי מחזיר ליבואנים 770 אלף ש"ח, 01.06.2015
  3. פסולת אלקטרונית | infospot
תגיות: פסולת אלקטרונית , אקומיוניטי ,