ארועים - יום שלישי 05 יוני 2018 לכל האירועים >

יום שלישי, 5 יוני, 2018
הנכם מוזמנים ליום איכות הסביבה בכנסת במהלכו יתקיימו דיונים סביבתיים בוועדות השונות: קרן הניקיון | חוק הפיקדון | פסולת אלקטרונית | אתרי פסולת ועוד...
יום שלישי, 5 יוני, 2018 | 10:00
במסגרת יום איכות הסביבה בכנסת, ועדת הפנים והגנ"ס מזמינה לדיון בנושא: דוח מצב הסביבה בישראל ופעילות המשרד להגנת הסביבה ודווח על פעילות הקרן לשמירת הניקיון - בהשתתפות השר להגנת הסביבה
יום שלישי, 5 יוני, 2018 | 9:30
במסגרת יום איכות הסביבה בכנסת לשנת 2018, ועדת הפנים והגנ"ס מזמינה לדיון בהשתתפות השר להגנת הסביבה בנושא: יישום חוק פסולת אלקטרונית | חוק הפיקדון | וקידום טכנולוגיות סביבתיות
יום שלישי, 5 יוני, 2018 | 11:00
במסגרת יום איכות הסביבה בכנסת לשנת 2018, הועדה המיוחדת לפניות הציבור מזמינה לדיון בהשתתפות השר להגנת הסביבה בנושא:שריפות הענק וזיהום האויר באתרי פסולת סביב העיר אשדוד - ישיבת מעקב
יום שלישי, 5 יוני, 2018 | 9:00
במסגרת יום איכות הסביבה בכנסת לשנת 2018, ועדת חוקה חוק ומשפט מזמינה לדיון בנושא: המדינה בשירות המפעלים המזהמים...