ארועים - יום שלישי 13 אוקטובר 2020 לכל האירועים >

יום שלישי, 13 אוקטובר, 2020 | 9:30
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תקיים דיון בנושא: ישום חוק השקיות, קביעת יעדי צמצום השימוש בשקיות והרחבת תחולת החוק
יום שלישי, 13 אוקטובר, 2020 | 9:30
בועדת הכלכלה בכנסת יתקיים דיון בנושא: החוק לצמצום תאגידי המים