פסולת אריזות - גוף מוכר לטיפול בפסולת אריזות
גוף מוכר היא חברה שמטרתה היחידה מילוי חובותיהם של יצרנים/יבואנים של מוצרים ארוזים ואריזות ואשר מקבלת את הכרתה מהמשרד להגנ"ס.
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 01/1/2020

החוק מחייב יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים לאסוף ולטפל בפסולת אריזות על פי יעדי מיחזור שנתיים מסך המכירות שלהם. על מנת לעמוד ביעדי המיחזור, יצרן/יבואן צריך להתקשר עם "גוף מוכר" ולממן את כל פעילותו. ה"גוף המוכר" אחראי להפרדה, איסוף ופינוי של הפסולת מרשויות מקומיות, ולאחר מכן טיפול בפסולת (מיחזור, השבה, הטמנה). בנוסף החוק מגדיר את חובות הרשויות המקומיות, בתי העסק ועוד.

כיום קיים רק ארגון אחד אשר קיבל אישור מהמשרד להגנ"ס לתפקד כ"גוף מוכר" - ת.מ.י.ר (תאגיד מיחזור יצרנים בישראל). גוף זה מתקשר עם היצרנים והיבואנים, מקבל מהם מימון ולפי נתוני המכירות של אריזות ומוצרים ארוזים של אותם יצרנים/יבואנים נקבעים יעדי המיחזור כאחוז ממשקל האריזות במכירות. במקביל, על מנת לעמוד ביעדי המיחזור, ה"גוף המוכר" (ת.מ.י.ר) מתקשר עם רשויות מקומיות על מנת להפריד, לאסוף ולפנות פסולת אריזות למיתקני מיחזור והטמנה. התשלום מהיצרנים והיבואנים הוא שמממן את הפעילות ברשויות המקומיות.

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

חברה איש קשר טלפון מייל
ערנות ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים >>

---------------

קישורים רלוונטיים:

  1. חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011.

עמודי המדריך הבאים: