רעש - חקיקה ומסמכים משלימים
החוקים והתקנות הקשורים ברעש סביבתי ותעסוקתי
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020

החוקים והתקנות הקשורים במפגע רעש סביבתי הינם:

נוסח החוק:
החוק למניעת מפגעים, השתכא 1961 מתייחס למפגעים שונים, ביניהם מפגע רעש.   
תקנות:
 1. תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990 אשר מגדירות מהו רעש בלתי סביר, כיצד מודדים אותו, כיצד קובעים מהו מפלס הרעש ועוד.
 2.  תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) 1992 אשר מתייחסות למקורות רעש ספציפיים, דוגמת רעש ממכונות, וקובעות הוראות ספציפיות לגביהם, כמו למשל שעות מותרות ואסורות.
 3. תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) 1979 אשר מסדירות את אופן מדידת רעש ממכונה.
 4. תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה), התשנ"ח-1998 מתייחסות למפגע רעש "בלתי סביר" הנובע מפעילות מחצבה.
 5. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש) 2000 אשר מגדיר את עבירות הקנס ברעש ואת גובה הקנס.
 6. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת רעש), התש"ס – 2000 אשר קובע כי עבירות הקנס ברעש ייחשבו עבירות של ברירת משפט.
 7. תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו - 2006.
 8. חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב 1992.
מסמכים משלימים והנחיות:
 1. הנחיות למדידת רעש מבוססות על תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990 ומפרטות על הציוד הנדרש לביצוע מדידת רעש, שיטות ותהליך המדידה, חישוב תוצאות, אופן הכנת הדו"ח הסופי ועוד. למידע נוסף אודות הנחיות למדידת רעש לחץ כאן.
 2. הנחיות לקביעת רעש בלתי סביר מאתרי בנייה מגדירות מהו רעש בלתי סביר מאתרי בניה, כיצד יש לבצע את המדידה ועוד.

--------

החוקים והתקנות הקשורים במפגע רעש תעסוקתי הינם:

 1. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד - 1984 אשר מגדירות את הפעילויות ומפלסי הרעש הנחשבים לרעש מזיק ואת חובת המעסיק כלפי עובדיו.

תקנות נוספות לעניין רעש: 

 1. חוק הטיס, התשע"א - 2011.
 2. תקנות הטיס (רעש כלי-טיס), התשל"ז - 1977.
 3. תקנות מסילות הברזל (תנאי נסיעה ברכבת), התש"ס - 2000

ספקים מומלצים למדידה וטיפול במפגעי רעש:

חברה איש קשר טלפון מייל
קובי בר-לב עורכי דין קובי בר-לב 072-3712012 KB@infospot.co.il
פאר אקוסטיקה כרמל פאר 050-8308167 peer@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>

 

לעמוד הבא: השוואה בין רעש סביבתי לרעש תעסוקתי >>