אבי גבאי: זיהום אוויר זה חיי אדם. נקודה.
המשרד מפרסם את סיכום 2015 לפעילות הפחתת הפליטות במפרץ חיפה. המשך מגמת הפחתת הפליטות מתעשייה והמשך החמרת הדרישות והגברת פיקוח אכיפה כלפי מפעלים. הפעם ננקטים צעדים לצמצום פליטות גם מתחבורה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 10/1/2016

אבי גבאי, השר להגנת הסביבה, בוחר לשים את כל כובד משקלו על יישום תכנית הפעולה הלאומית לאזור מפרץ חיפה, זאת בעקבות הסערה מלפני כשנה סביב הפרסומים אודות תחלואה עודפת כתוצאה מזיהום האוויר. אף על פי שהבעיה נוצרה במשך עשרות השנים האחרונות, בטח לא בקדנציה של גבאי, הוא מסביר את התמקדותו בנושא זה כשהוא מצהיר: "זיהום אוויר זה חיי אדם. נקודה. לכן מבחינתי זה הנושא הכי חשוב במשרד להגנת הסביבה".

תוכנית הפעולה למפרץ חיפה פורסמה לפני כחצי שנה ונפרשת על פני 5 שנים בהשקעה של כ- 330 מיליון ₪, אך המשרד להגנת הסביבה ממהר לפרסם, כבר עתה, תוצאות ראשוניות בהתאם להתחייבותו לפרסם דו"ח רבעוני לציבור. הדו"ח הרבעוני הראשון, כולל גם סיכום של שנת 2015. עיקרי הדו"ח מובאים לפניכם:

הפחתת פליטות לאוויר בתעשייה 

אחד מהנושאים בהם מתמקד הדו"ח הוא צמצום הפליטות לאוויר מהתעשייה. יש לציין כי למרות הצעדים שהמשרד נוקט והשיפור המוצג בפליטות מהתעשייה, נושא זה מעורר הכי הרבה אמוציות והתנגדויות מצד תושבים ופעילים סביבתיים. אז מה נעשה ב 2015 במפעלים?

 • הפחתה של 11% בפליטות השנתיות של המזהמים האורגנים הנדיפים [NMVOC's] בתעשייה – ביחס ל- 2014. זה המשך ישיר להפחתה של 61% בפליטת קבוצת המזהמים הזו במפרץ חיפה בשנים 2009 – 2014.
 • המשך יישום של דרישות היתרי פליטה לאוויר והטמעת טכנולוגיה מיטבית זמינה [BAT] הגורמת להחמרת הדרישות מהמפעלים והשוואתם לנהוג באירופה, זאת במימון מלא של המפעלים עצמם.
 • תוספת של כ – 17 מכשירי ניטור רציף בארובות המפורסמים לציבור (סה"כ 58 מתוך 75).
 • הרחבת הפיקוח והאכיפה (ברבעון):
  • בדיקות פתע ב-27 ארובות
  • 17 סיורי פיקוח, מתוכם כשליש סיורי פתע
  • בדיקות פתע לדליפות לא מוקדיות ב-7 מפעלים
 • כנגד 11 מפעלים ננקטו הליכי אכיפה בשנה האחרונה

יעדים לעתיד:

 • יעד פליטה נמוך מ - 1,000 טון לשנה עד לסוף שנת2018 , המהווה הפחתה של כ-50% בפליטות חומרים אורגניים נדיפים, ביחס 2014.
 • השלמת יישום היתרי פליטה לאוויר ורישיונות עסק לכל 26 המפעלים הגדולים במפרץ ב 2016.
 • המשרד דורש פרסום לציבור של שאר 17 מכשירי הניטור הרציף בארובות המותקנים במפעלי המפרץ וינקוט בהליכי אכיפה מול מפעלים שלא יעשו כן.

סרטון: תמצית הישגי התוכנית להפחתת פליטות בחיפה לשנת 2015, המשרד להגנ"ס

הפחתת זיהום אוויר מתחבורה 

נושא נוסף המקבל התייחסות נרחבת בדו"ח הוא הטיפול בהפחתת זיהום מתחבורה. נראה כי המודעות לתרומה של התחבורה לזיהום האוויר במרכזי הערים, ובפרט בחיפה, מתגברת. המשרד להגנת הסביבה נוקט בכמה צעדים אגרסיביים בנושא זה:

 • השלב הראשון בהפעלת "אזור אוויר נקי" (אזור מופחת פליטות מתחבורה LEZ Low Emissions Zone) הכולל:
  • הגבלת כניסת משאיות כבדות בשעות השיא לעיר התחתית בחיפה.
  • סבסוד תעריפי נסיעת משאיות קלות במנהרות הכרמל במטרה להסטת תנועת המשאיות המזהמת ממרכז העיר.
 • 2 ציי תחבורה ציבורית (דן ואגד) קיבלו הוראות לצמצום זיהום אוויר ולשימוש באמצעי הנעה חלופיים נקיים.
 • 177 כלי רכב מזהמים הורדו מהכביש במהלך מבצעי אכיפת זיהום אוויר.
 • ב- 90% מתחנות הדלק במפרץ הושלמה התקנת מערכות ייעודיות להפחתת פליטת אדי דלק.

בנוסף, התוכנית מתייחסת להגדלת מערך הניטור והמדידה, הפחתת הסיכון מחומרים מסוכנים ועוד.

מה אומרים הבכירים?

השר אבי גבאי:5"  חודשים מאז השקת התכנית וכבר יש תוצאות בשטח. יש לפנינו עוד לא מעט עבודה - נמשיך לפעול במרץ לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה ובקריות, בתעשייה ובתחבורה, נגביר את האכיפה והפיקוח, נגדיל את הניטור והדיגום ונוודא שאיכות החיים של תושבי חיפה והקריות תשתפר באופן דרמטי."

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר: "פעולות המשרד בשטח הן פעולות מצילות חיים וכל הגורמים עובדים בשיתוף וסביב השעון כדי להגן על בריאות תושבי מפרץ חיפה ולצמצם את זיהום האוויר. מהפכת הפחתת הזיהום בערים היא אחת מהמהפכות המשמעותיות שמוביל המשרד יחד עם מעבר לתחבורה נקיה, נדל"ן בריא ויעיל אנרגטית, צמיחת הפריפריה ואכיפה מוגברת. את התוצאות ירגישו האזרחים בחיפה ובקריות, ובקרוב גם בערים נוספות בישראל".

ראש עיריית חיפה, יונה יהב: "נושא איכות הסביבה ובריאותם של תושבי חיפה הוא הנושא הראשון במעלה והחשוב ביותר, והוא זה שינחה את הנהלת העיר חיפה בשנים הקרובות. לצד הפיתוח והחשיבות הכלכלית של התעשייה באזורינו, בכוונתי לפעול, ככל שהסמכות תהייה בידי, לעצירה מוחלטת של כל התרחבות והגדלה של תעשיית הזיקוק, הייצור והאחסון של דלקים כימיקלים וחומרים נדיפים ומסוכנים אחרים. משום שאיננו יודעים עדיין את הקשר בין התחלואה לתעשייה אנחנו ממשיכים לנקוט במדיניות "אם יש ספק אין ספק"! היום הוא יום היסטורי!  משום שלראשונה בתולדות ישראל נציג ממשלה נוטל על עצמו, לא רק את הסמכות, כי אם גם את האחריות מצד המדינה לתיקון העיוותים ואפילו פשעים שבוצעו במפרץ חיפה. אני מודה לשר אבי גבאי שקבע, יחד איתי, כי מפרץ חיפה איננה עוד החצר האחורית של מדינת ישראל ולא תהייה עוד הסל שאליו משליכים את התעשיות המזהמות."

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין': "אנו מברכים את המשרד להגנת הסביבה ואת השר גבאי על צעד חשוב מאוד במאבק בזיהום האוויר ובתחלואה בחיפה. יחד עם זאת, יש לזכור כי לצד פעולות חשובות אלו יש, בחסות החוק, תכניות להרחבת הפעילות התעשייתית המזהמת של בז"ן במפרץ, ועל השר להגנת הסביבה להביע התנגדות נחרצת לתוכנית זו. כמו כן, על המשרד להגנת הסביבה להטמיע ראייה תכנונית כוללת למפרץ חיפה שתכפיף אליה את כל התכניות הפרטניות ותיתן להן ראייה סביבתית, וכן לפעול ליצירת מערכת מידע על מפעלים במסגרת חוק הרישוי הירוק".

ד"ר אריה ונגר, ראש תחום תעשיות ואנרגיה ב'אדם טבע ודין': "בצד הדיווח על תעשייה ותחבורה טרם מופו כל מקורות הזיהום הגדולים, כדוגמת הנמל וכן, מרבית הדרישות לשיפור סביבתי ברישיונות ובהיתרים של מפעלים מתחייבים ממילא מכוח החוק ולא ברור האם יש בהן ערך מוסף כלשהו מכוח התכנית הייחודית למפרץ חיפה".

------

מסמכים רלוונטיים

 1. דוח מסכם רבעון אחרון 2015, יישום התכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. תכנית הפעולה לצמצום זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה המשרד להגנ"ס [pdf]

-------

קישורים רלוונטיים

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
EnviroManager גיא פרנקל 072-3712245 envirom@infospot.co.il
איירלאב אודי רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
תגיות: מפרץ חיפה , זיהום אוויר , התכנית הלאומית לצמצופ זיהום אוויר , היתר פליטה , תחבורה ,