הביצועים הסביבתיים של טמבור
חברת טמבור פרסמה דו"ח אחריות תאגידית לשנות הפעילות 2013-2014 ממנו ניתן ללמוד על ביצועיה הסביבתיים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 20/8/2016

חברת טמבור, פרסמה לאחרונה דו"ח אחריות תאגידית, אשר מסכם בין השאר את הביצועים והיעדים הסביבתיים של החברה לשנות הפעילות 2013-2014.

חשוב לזכור כי דו"חות אחריות תאגידית מפורסמים באופן וולונטרי ולכן עצם הפרסום נזקף לזכות החברה.

בסדרת כתבות בתחום האחריות התאגידית שפירסמנו, למדנו כי בישראל מתפרסמים כ- 20 דו"חות אחריות תאגידית מדי שנה, וכי המספר הזה נמצא בגידול איטי מאוד, אם בכלל. ענינו על השאלה האם כדאי לחברה לפרסם דו"ח אחריות תאגידית? ובדקנו את מגמות החקיקה בתחום.

בעבר אף פרסמנו כי אירופה תחייב חברות בהגשת דו"ח אחריות תאגידית מדי שנה החל משנת 2017 וגם על תחילתה של מגמה בישראל להתייחס לדו"חות אחריות תאגידית בשוק ההון.

מרבית הדו"חות נערכים על פי מתכונת הדיווח הבינלאומית המקובלת GRI – Global Reporting Initiative. הדו"ח של טמבור, אימץ קווים מנחים ממתכונת הדיווח G4 אך לא באופן מלא ולכן מוגדר כ – GRI – Referenced. זהו דו"ח האחריות התאגידית הראשון שהחברה מפרסמת.

חברת טמבור נוסדה ב – 1936. החברה מתמחה בייצור ובשיווק של צבעי איכות דקורטיביים לתעשייה ולבניין, צבעים ליישומים מיוחדים בתחומי תעופה, רכבות וספנות, חומרי בניה מתקדמים, לוחות גבס, תקרות אקוסטיות, בלוקי גבס, טיח גבס, ניצבים ומסלולים, חומרי בידוד ואיטום, אמולסיות לתעשיית הצבע, נייר וקרטון, דבקים לבניה, לנייר ולעץ, צבעי דפוס, צבעי רכב, צבעי רצפות, צבעי אבקות, סימון דרכים ועוד.

טמבור היא חברה פרטית בשליטה של חברת KUSTO GROUP, תאגיד בינלאומי בעל אחזקות בתחומי הבניה, תשתיות ואנרגיה בכל רחבי העולם. החברה עוסקת בייצור ושיווק של צבעים, מוצרים משלימים ועוד.

לפניכם הניתוח של infospot לביצועים הסביבתיים התפעוליים של טמבור, כפי שהם עולים מהדו"ח. כרגיל, אנו מסקרים רק את הביצועים הסביבתיים התפעוליים (צריכת מים, צריכת אנרגיה, טיפול בשפכים, טיפול בפסולת ופליטות לאוויר).

פסולת ואריזות

אריזות: על פי הדו"ח, טמבור מדווחת בהתאם לחוק האריזות על משקל החומרים המשמשים אותה בסוגי האריזות השונים. בדו"ח מציינים שבטמבור מבצעים מהלכי התייעלות מדי שנה במטרה להקטין את השימוש באריזות ככל שניתן ואף מביאים דוגמאות: בוצע קיטון עובי הניילון למשטחים, בוצע שינוי מבנה משטחי העץ להובלה שהוביל לקיטון במשקל העץ ובדליי 18  ליטר מקפידה טמבור לרכוש דליים מיצרן המשלב בהם חומרים ממוחזרים.

פסולת מסוכנת: על פי הדו"ח, בהתאם לחוק חומרים מסוכנים, כלל הצבעים של טמבור נחשבים כפסולת מסוכנת, ולכן פסולת הצבע נשלחת לאתר החברה לשירותי איכות סביבה ברמת חובב.

על פי הדו"ח, ישנו צמצום במשקל הפסולת המסוכנת ב-2014 לעומת שנת 2013 אך לא מפורט היקף השינוי במספרים אבסולוטיים.


*מקור: דו"ח אחריות תאגידית טמבור

מים

בדו"ח פורסמו מדדי שפכים ממוצעים וכן צריכת המים של החברה לשנים 2013-2014 (ראה טבלה). בדו"ח מוסבר כי הגדילה בצריכת המים בין השנים נובעת מגידול בכמויות הייצור.


*ניתן להגדיל בלחיצה.
 מקור: דו"ח אחריות תאגידית טמבור

בנוסף, על פי הדו"ח חברת טמבור הקימה מתקן טיהור שפכים חדש במפעל צח שרפון שבבעלותה, בכדי לשפר את איכות השפכים היוצאים למערכת הביוב העירונית מהמפעל. בהתאם ניתן לראות את הצמצום בכמות המזהמים המוזרמים בשפכים התעשייתיים של טמבור בשנת 2014.

התייעלות בצריכת חשמל

על פי הדו"ח, בטמבור נעשה שימוש במדד סגולי של התייעלות אנרגטית המודד את כמות המוצר המיוצר ביחס לקוט"ש חשמל, אך נתון זה לא הוצג בדו"ח.

כמו כן, בדו"ח הובאו דוגמאות למהלכי התייעלות אנרגטית בצריכת חשמל שנעשו:

 • רכישת חשמל מתחנת כוח המייצרת חשמל מגז טבעי.
 • התקנת מערכת מדידה של צריכת החשמל על ציוד ומכונות.
 • התקנת דוד חדש בעל יעילות אנרגטית גבוהה של כ-45%.
 • התקנת מונים למדידה בזמן אמת של צריכת החשמל הכוללת וניהול חצי שעתי של החשמל.
 • ביטול פעולות לא הכרחיות בסופי שבוע. כך למשל, צמצום הפעילות בסוף שבוע אחד, הביאה לחסכון של כ-3,000 קוט"ש באחד האתרים.
 • רתימת עובדים באמצעות כנסי הסברה, הפצת איגרת הסברה לעובדים בעברית וברוסית, התקנת תיבה להצעות בתחום ההתייעלות האנרגטית.
 • התקנת בקרים להפסקת פעולת צ'ילר בסופי שבוע ובלילה ועוד.

נתוני ביצועים סביבתיים- חשמל


*ניתן להגדיל בלחיצה.
 מקור: דו"ח אחריות תאגידית טמבור

ניתן להבחין בעלייה בצריכת חשמל בשנת 2014 לעומת 2013, בדו"ח מסבירים שהעלייה נובעת מגידול בכמויות הייצור. לא צוין האם היה שיפור סגולי בצריכת החשמל.

התייעלות בצריכת דלקים

בדו"ח מדווח על התקנת מתקן למדידת דלק ברכבי החברה: ברכבי הצמודים הנוסעים מעל 2,500 ק"מ בחודש הותקן מתקן איתורן שבנוסף לניטור אופן הנהיגה בהיבט הבטיחותי הוא מודד את צריכת הדלק ואת הנסועה (קילומטראג'). נתוני הדלק ומספר הקילומטרים מוצלבים, כך שניתן למדוד את יעילות הנהיגה של העובדים (לפי חישוב יחס מספר הקילומטרים לליטר דלק). באופן תקופתי הנהגים מקבלים משוב על רמת יעילות צריכת הדלק שלהם. שמות העובדים הבזבזניים והחסכניים מתפרסמים, כשהחסכניים מקבלים פרס.

בנוסף, בדו"ח פורסמו שינויים בין השנים 2013-2014 במדדים שונים לצריכת הדלק כולל הסבר למהות השינוי:


*ניתן להגדיל בלחיצה. מקור: דו"ח אחריות תאגידית טמבור

פליטות לאוויר

טמבור מפרטת את הפליטות לאוויר של מזהמים עיקריים עבור השנים 2013-2014:


*מקור: דו"ח אחריות תאגידית טמבור

גזי חממה

בדו"ח מפורטת התפלגות פליטות גזי החממה של טמבור עבור השנים 2013-2014. החישוב כולל:

 • מקורות פליטה באחריות ישירה של טמבור שנובעים מצריכת סולר, מזוט וגפ"ם בתהליכי הייצור
 • מקורות פליטה באחריות עקיפה כתוצאה מצריכת חשמל
 • פליטות נוספות באחריות עקיפה של טמבור כתוצאה מצריכת דלק לשינוע רכבים וצריכת חומרי גלם (גבס) מהספקים.

 


*ניתן להגדיל בלחיצה.
 מקור: דו"ח אחריות תאגידית טמבור

סיכום

כפי שציינו, זהו דו"ח האחריות התאגידית הראשון לחברת טמבור. כתיבת הדו"ח הראשון אינה פשוטה ומצריכה איסוף מידע רב, במיוחד כשמדובר בחברה בסדר גודל של טמבור.

בדו"ח פורסם מידע רב בתחומים הסביבתיים: פסולת, מים ושפכים, אנרגיה, זיהום אוויר וכו'. יחד עם זאת, לא פורסמו נתונים סגוליים (ביצוע ביחס לתפוקה) והשוואה למדדי ייחוס ענפיים ישראליים או בינלאומיים, בלעדיהם יותר קשה לבחון מגמות שיפור והתייעלות

ראוי לציון הדיווח אודות השימוש בדלקים ברכבי החברה, אשר לא מצוין לרוב בדוח אחריות תאגידית. כמו כן, יפה לראות שלא נמנעו מפרסום של נתונים שלא מצביעים על שיפור ושעבורם ניתן הסבר. אנו מברכים על השקיפות, ועל פירסום הדו"ח ומאחלים לטמבור המשך במגמת פירסומי דו"חות אחריות תאגידית.

------

קישורים רלוונטיים

 1. דו"ח אחריות תאגידית 2013-2014 של חברת טמבור, [pdf]
 2. רשימת דו"חות אחריות תאגידית בישראל לשנת 2016
 3. חקיקה חדשה מחייבת פרסום דו"ח אחריות תאגידית באירופה. מה בישראל? 13.03.2016
 4. האם כדאי לפרסם דו"ח אחריות תאגידית? 07.03.2016
 5. סיכום שנת 2015 בדו"חות אחריות תאגידית, 25.02.2016
 6. דו"ח אחריות תאגידית משפיע על המניה? אנליסט בכיר מסביר, 17.09.2015
 7. אירופה תחייב חברות בהגשת דו"ח אחריות תאגידית מדי שנה, 23.03.2015
 8. אחריות תאגידית סביבתית infospot
תגיות: : דו"ח אחריות תאגידית , טמבור , דיווח סביבתי ,