המפל"ס השנתי מתפרסם, האם יש שיפור בפליטות התעשיה?
אחרי 3 שנים של דיווחי מפל"ס – ניתן לזהות מגמות. כמות המפעלים המדווחים, הפיזור הגיאוגרפי, פילוח לפי ענף, והכי חשוב - האם יש הפחתה בזיהום אוויר?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 27/10/2015

המשרד להגנת הסביבה מציג היום במקביל את שני הפרסומים הסביבתיים הגדולים של השנה:

 1. המפל"ס – מרשם פליטות לסביבה (PRTR) לנתוני שנת 2014: כמות הפליטות לאוויר, הזרמת מזהמים לשפכים ולים והעברת פסולת של כ- 500 מפעלים.
 2. מדד ההשפעה הסביבתי לנתוני שנת 2014: דירוג של כ- 46 חברות הנסחרות בבורסה אשר חייבות בדיווח שנתי לפי חוק המפל"ס.

בידיעה שלפניכם נסקור את המפל"ס. לסיקור של מדד ההשפעה הסביבתי – לחץ כאן.

מפל"ס PRTR  | תזכורת - מה זה בכלל?

זו השנה השלישית ברציפות בה מתפרסמים דיווחי המפל"ס של כ- 500 מפעלים/מתקנים מתוקף חוק "מרשם פליטות לסביבה – מפל"ס". הדיווחים כוללים את כמות פליטות המזהמים לאוויר, לקרקע או לים. בנוסף מדווחים כמות הזרמת מזהמים לשפכים וכמות הפסולת המסוכנות והלא מסוכנת המועברת. כל המידע מתפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנ"ס בו ניתן לבצע פילוח לפי מזהם, לפי מפעל/מתקן, השוואה בין השנים ועוד.

מפל"ס | כמות המפעלים המדווחים ואכיפה

השנה התווספו כ- 10 מפעלים לדיווח המפל"ס והמספר עלה ל – 510 מפעלים/מתקנים. נראה שהמספר מתייצב לאחר שבשנה הקודמת הייתה תוספת של 70 מתקנים[1].

אחת הדרכים לגרום למפעלים לדווח, היא אכיפה. המשרד להגנת הסביבה מציין כי מתחילת 2014 נשלחו 12 הודעות על כוונת חיוב בעיצום כספי ו- 9 דרישות תשלום, כנגד מפעלים שלא דווחו כנדרש. לפני כחודשיים דיווחנו על 1,000,000 ₪ עיצומים כספיים שהוטלו על 7 חברות שלא דיווחו למפל"ס.

כמות המפעלים המדווחים למפל"ס לפי שנה

מפל"ס | חלוקה לפי ענף ורשות מקומית

היות וזהות המתקנים המדווחים למפל"ס כמעט זהה לשנה שעברה, גם הפילוח לפי ענף ורשות מקומית – זהים. הענף המוביל עם כשליש מהמדווחים הוא לולים, רבע מהמדווחים הם אתרי סילוק או טיפול בפסולת ושפכים ומרבית הנותרים הם מפעלי תעשיה מענפים שונים.

פילוח מדווחים למפלס 2014 לפי ענף

בניתוח מספר המפעלים המדווחים לפי רשות מקומית, חיפה צועדת בראש עם 20 מפעלים. במקום השני אזור התעשייה נאות חובב עם 16 מפעלים מדווחים, לאחר מכן אשדוד עם 11, אעבלין עם 9, אשקלון ופתח תקווה עם 8 מפעלים כל אחת.

מפל"ס | הפחתת זיהום אוויר

מניתוח שערך המשרד להגנ"ס על בסיס נתוני המפל"ס שהצטברו בשלושת השנים האחרונות, ניתן לראות מגמה של הפחתה בזיהום אוויר ב- 7 מזהמים חשובים. ההפחתה נובעת, לדברי המשרד, מ- 2 גורמים עיקריים:

 1. יישום היתרי פליטה לאוויר וטכניקות מיטביות בהתאם לנהוג באיחוד האירופאי - במפעלי תעשייה, בהתאם לדרישות חוק אוויר נקי.
 2. המעבר לשימוש בגז טבעי, הן של מתקני ייצור חשמל והן של מפעלי תעשייה.

הפחתת פליטות לאוויר במפל"ס 2012-2014 [טון/שנה]2

מפל"ס 2014 | סיכום ביניים

לאחר 3 שנות דיווחי מפל"ס, המשרד להגנת הסביבה יכול לרשום לעצמו הצלחה ביישום חוק זה שנכנס לתוקף ב- 2012 ומהותו דיווח סביבתי. 500 מפעלים מדווחים מדי שנה ברמה תואמת לאיחוד האירופאי, הנתונים מתפרסמים לציבור, נוצר מאגר מידע לשימוש קובעי מדיניות, אקדמיה ושאר גורמים – כל אלה הם הישגים ראויים לציון שלא מובנים מאליהם. נראה שהיישום המוצלח והמהיר של מרשם הפליטות לסביבה תוך שימוש מצומצם באכיפה מלמד גם על התגייסות ובגרות של התעשייה הישראלית שנושאת על גבה בשנים האחרונות את עול צמצום הפערים הסביבתיים ביחס לנהוג באיחוד האירופאי שהינו המוביל העולמי בנושא זה.

האם ההפחתה המוצגת בזיהום אוויר המבוססת על דיווחי המפל"ס בלבד משמעותית ביחס לכלל הפליטות? מה לגבי שאר 114 המזהמים המדווחים למפל"ס? האם יש הפחתה בהזרמת מזהמים לשפכים ולים?

על שאלות אלה ונוספות נענה בידיעת המשך שתפורסם בשבוע הבא...

---------------

ידיעות רלוונטיות:

 1. סיכום המפל"ס באירופה: 1% מהמתקנים התעשייתיים אחראים ל 50% מזיהום האוויר, 27.11.2014
 2. מפל"ס: הפרת הוראות הדיווח גררו עיצומים כספיים של מיליון ₪, 23.08.2015
 3. פרסום מפל"ס 2013, 18.11.2014
 4. מפל"ס – ראשי | infospot

מסמכים רלוונטיים:

 1. דו"ח מפל"ס 2014, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. מצגת מפל"ס 2014, המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. בסיס הנתונים המלא | מפל"ס 2014, המשרד להגנ"ס [xls]
 

[1] הנתונים שהמשרד להגנ"ס מציג על כמות מפעלים מדווחים בשנים קודמות כולל גם דיווחים רטרואקטיביים ולכן לא משקף את מי שדיווח באותה שנה – כפי שהנתונים של infospot מציגים.

[2]  מקור: דו"ח מפלס, המשרד להגנ"ס