חוק פסולת אלקטרונית תוקן: 6 חודשי מאסר לבעלי עסקים שלא יפנו פסולת אלקטרונית כחוק
בישיבת וועדת הכלכלה שהתקיימה בשבוע שעבר בכנסת אושר תיקון חוק הפסולת האלקטרונית, אשר יאפשר אכיפה על עסקים שטרם התקשרו עם גוף יישום מוכר ולא מפנים דרכו פסולת אלקטרונית
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 06/8/2015

בישיבת וועדת הכלכלה שהתקיימה ביום שלישי שעבר, אושר תיקון בחוק פסולת אלקטרונית, שמשמעותו היתכנות לעונש מאסר של 6 חודשים למשווקים של ציוד אלקטרוני ולבתי עסק המחזיקים בפסולת אלקטרונית, אשר לא התקשרו עם גוף יישום מוכר כמתחייב בחוק. כלומר, מעתה, כמעט כל עסק המוכר ציוד אלקטרוני או לחלופין מצטברת אצלו פסולת אלקטרונית כתוצאה משימוש שוטף (למשל מחשבים ומסכים ישנים) מחויב להתקשר עם גוף יישום מוכר לפינוי הפסולת האלקטרונית וקיום שאר דרישות החוק. בישראל יש 2 גופי יישום מוכרים, אקומיוניטי ו-מ.א.י.

כפי שפרסמנו בשבוע שעבר, מסיבה לא ברורה הושמטה פסקה מחוק פסולת אלקטרונית בעת תהליך אישור החוק בכנסת ב- 2012. הפסקה החסרה, מס' 14 בסעיף 43(ב), מופיעה תחת סעיף עונשין הפורט את העבירות השונות בתחום הפסולות האלקטרונית, שבגינם יוטל עונש מאסר או קנס. הפסקה שהושמטה מתארת את העבירה של אי-התקשרות עם גוף יישום מוכר, אשר משווקים של מוצרים אלקטרוניים ובתי עסק המחזיקים בפסולת אלקטרונית מחויבים לה על פי חוק.

מי יזם את תיקון חוק פסולת אלקטרונית?

התיקון הגיע בעקבות פנייה של עמותת אדם טבע ודין ליועץ המשפטי לכנסת. מהעמותה נמסר: "אנו מברכים את ועדת הכלכלה על ביצוע התיקון המתבקש, וקוראים למשרד להגנת הסביבה להקצות את המשאבים הנדרשים לצורך הטמעת החוק בישראל".

מה עמדת המשרד להגנת הסביבה?

ג'וש פדרסן, נציג המשרד להגנת הסביבה שהשתתף בדיון בוועדת הכלכלה הדגיש את חשיבות הפסקה שהושמטה בטעות. פדרסן ציין כי ישנם משווקים של ציוד אלקטרוני וגופים המחזיקים בפסולת אלקטרונית שאינה מהמגזר הביתי אשר אינם מטפלים בפסולת האלקטרונית כראוי כתוצאה מהשמטת הפסקה והחשיפה המשפטית הנמוכה שלהם. מצב זה משתנה כעת עם כניסת השינוי לתוקף, כך שייתכן עונש מאסר של חצי שנה או קנס של עשרות אלפי שקלים למי שלא יתקשר עם גוף יישום מוכר.

התייחסות משפטית לתיקון חוק פסולת אלקטרונית

עו"ד אריה בדנר, שמתמחה במשפט סביבתי ושימש בעבר תובע חיצוני של המשרד להגנת הסביבה מסביר:

"תיקון החוק מאפשר למשרד להגנת הסביבה לאכוף את החובה המוטלת במסגרת חוק זה על משווקים של ציוד אלקטרוני ועל מחזיקים בפסולת אלקטרונית שלא מהמגזר הפרטי להתקשר עם גוף יישום מוכר לשם פינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותם.

האכיפה יכולה להתבצע באחת משני דרכים: האחת, במישור הפלילי, באמצעות חקירה של המשטרה הירוקה והגשת כתבי אישום, כאשר העונש המקסימלי שנקבע לעבירה זו הנו 6 חודשי מאסר או כ- 75,000 ש"ח ליחיד וכ- 150,000 ש"ח לתאגיד (לנושא משרה בתאגיד אחריות פלילית נוספת). השניה, במסלול האכיפה של הטלת עיצומים כספיים בסכום של 75,000 ש"ח ליחיד ו- 150,000 ש"ח לתאגיד.

משווק של ציוד אלקטרוני, מוגדר בחוק כ"מי שמוכר ציוד וסוללות וכן מי שמספק ציוד וסוללות להפצה, לצריכה או לשימוש בישראל, במסגרת עסקו". משווק ציוד אלקטרוני מחויב לקבל מלקוחות ציוד אלקטרוני ישן במעמד קנייה של ציוד חדש, להתקין מיכלי החזרה של פסולת אלקטרונית, להציב שילוט רלוונטי ועוד. בנוסף לכך משווק ציוד אלקטרוני מחויב להתקשר עם גוף יישום מוכר לטובת פינוי הפסולת האלקטרונית שנאספה אצלו.

מחזיקים בפסולת אלקטרונית שלא מהמגזר הביתי, הם ברובם בתי עסק שיש ברשותם פסולת אלקטרונית שמקורה במוצרים שאינם מתאימים לשימוש ביתי או במוצרים המתאימים לשימוש ביתי ואשר בשל הרכבה, טיבה וכמותה של הפסולת, אינה בעלת מאפיינים דומים לפסולת שמקורה במשקי בית. מחזיקים בפסולת אלקטרונית שלא מהמגזר הביתי מחויבים להתקשר עם גוף יישום מוכר לשם פינוי הפסולת האלקטרונית שברשותם.

בנוסף, מפרט עו"ד בדנר כיצד מחזיק בפסולת אלקטרונית שלא מהמגזר הביתי, צריך לפעול על מנת לעמוד בדרישות החוק ולהוכיח זאת לאנשי המשרד להגנ"ס, במידת הצורך: "התקשרות עם גוף יישום נמדדת בארבע פעולות:

 1. חתימת הסכם התקשרות עם גוף יישום מוכר.
 2. פינוי פסולת אלקטרונית באמצעות קבלן פינוי מורשה של אותו גוף יישום מוכר.
 3. קבלת אישור הפקדה מקבלן הפינוי המורשה שביצע את פינוי הפסולת האלקטרונית.
 4. שמירת אסמכתא/תעודה/אישור מגוף היישום המוכר, לפינוי הפסולת האלקטרונית."

------

קישורים רלוונטיים:

 1. דברי הסבר על תיקון הטעות, הכנסת [pdf]
 2. נוסח: חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012
 3. פניית אדם טבע ודין ליועץ המשפטי לתיקון הטעות בחוק, [pdf]
 4. תגובת היועץ המשפטי לוועדת הכלכלה לעמותת אדם טבע ודין, [pdf]
 5. איך קרה שסעיף חשוב הושמט מחוק פסולת אלקטרונית? 26.07.2015
 6. פסולת אלקטרונית infospot

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
צחי עין גל 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>

תגיות: פסולת אלקטרונית , חקיקה ,