מפעל כרמל אולפינים חוזר לפעילות לאחר השבתה והתקנת אמצעים להפחתת פליטות
בחודשים האחרונים המשרד להגנ"ס זימן את מנהל מפעל כאו"ל של בז"ן לשימוע בגין גידול בפליטות לאוויר ולאחר מכן הוציא צו מנהלי עם יעד הפחתת פליטות חדש. כעת המפעל חוזר לפעילות לאחר התקנת אמצעים להפחתת פליטות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/6/2016

בימים אלו מסתיימת ההשבתה של מספר מתקנים במתחם הפטרוכימי בחיפה, לרבות מתקני הייצור במפעל כרמל אולפינים (כאו"ל), בתי זיקוק לנפט (בז"ן) וגדיב. במהלך ההשבתה, המפעלים ביצעו פעולות רבות למטרת אחזקת המתקנים וכן התקינו אמצעים להפחתת הפליטות לאוויר.

השתלשלות העניינים

בחודשים האחרונים דיווחנו על הגברת הפיקוח והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה בדגש על נושא פליטות לאוויר במפרץ חיפה. כחלק ממגמה זו, בחודש פברואר 2016 דיווחנו כי מנהלי מפעלי בז"ן הוזמנו לשימוע במשרד להגנת הסביבה, בעקבות עלייה משמעותית בפליטות לאוויר, והכפלה בפליטות הלא מוקדיות של מזהמים אורגניים נדיפים בשנת 2015. לאחר השימוע הוצא צו מנהלי עם יעד הפחתת פליטות חדש, והמפעל חויב לבצע בדיקה מקיפה לכל רכיבי הציוד כך שיעמדו ביעדים החדשים שנקבעו.

עתה, מעדכן המשרד להגנ"ס, כי מתקני כאו"ל חוזרים לפעולה לאחר השבתה במהלכה הותקנו אמצעים להפחתת פליטות. לדברי המשרד להגנת הסביבה, במידה והמפעל אינו עומד בהוראות החדשות שניתנו, מוסמך המשרד להגנת הסביבה להורות על השבתה מיידית של כל המתקנים במפעל. כמו-כן, על פי המשרד להגנ"ס, ההוראות החדשות יובילו לירידה של 50% בפליטות הלא-מוקדיות לעומת שנת 2015.

שימוש בלפידים לצורך פירוק בטיחותי של גזים עודפים

כחלק מהליך ההשבה לפעילות של מפעל כאו"ל מתוכננת הפעלה מבוקרת של הלפידים לצורך פירוק בטיחותי של גזים עודפים שייווצרו במהלך הליך ההשבה לעבודה של המפעלים, כך שתימנע פליטתם לאוויר בצורה ישירה.

הפעלת לפידים זו תהיה מוגבלת בזמן ומבוקרת על-ידי המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים להגנת הסביבה במפרץ חיפה. ההפעלות מבוצעות באופן מדורג, בהתאם לתוכנית ועל-פי נוהלי הפעלה שנקבעו מראש, תוך שמירה על הבטיחות והפחתת ההשפעה על הסביבה במהלך ההפעלה.

היתרי פליטה לאוויר של מפעלי המפרץ

לאחרונה דיווחנו כי באופן יוצא דופן, נערך מפגש לדיון ציבורי בו הוצגו הטיוטות של היתרי הפליטה לאוויר של המפעלים גדיב וכאו"ל (כרמל אולפינים) מקבוצת בז"ן, זאת על רקע המאמצים לשפר את איכות האוויר בחיפה.

כעת, המשרד להגנת הסביבה פירסם מענה לשאלות האזרחים לנושא היתרי הפליטה לאוויר של מפעל כרמל אוליפינים וגדיב, לאחר שהתקבלו עשרות הערות לטיוטת היתרי הפליטה.

על פי המשרד להגנ"ס, לאחר בחינה נוספת של התנאים, ובעקבות הערות הציבור – אזרחים, עמותות, רשויות ומפעלים - המשרד יוסיף דרישות נוספות במספר נושאים, בהם: החמרת הדרישות להפעלת הלפידים, הוספת מגבלות למשך שעות תקלה ופליטה מרבית בעת תקלה והבהרת המגבלה לספיקה המרבית של אוויר שתוזרם לארובות. כמו כן, מובהרים בהיתרים תנאי הדיגומים המבוצעים על ידי מעבדות חיצוניות בארובות המפעלים ובסביבה וכן מופיעות מגבלות על זמני תקלה מותרים.

היתרי הפליטה החדשים למפעלים כרמל אוליפינים וגדיב מחמירים את דרישות המשרד לצמצום זיהום האוויר. בימים הקרובים יפרסם המשרד את הנוסח הסופי של היתרי הפליטה, שייכנסו לתוקף החל מיום הפרסום, ויהיו בתוקף בשבע השנים הבאות.

---------

קישורים רלוונטיים

  1. מה נאמר בדיון שנפתח לציבור על היתרי הפליטה של מפעלי בז"ן? 19.05.2016
  2. צו מנהלי למנכ"ל מפעל בעקבות גידול בפליטות לאוויר, 29.03.216
  3. שימוע למנכ"ל בז"ן, 23.02.2016
  4. האמנם ראשי התינוקות בחיפה קטנים ב 20-30%? 08.02.2016
  5. המשרד להגנ"ס: במפרץ חיפה לא יתווספו פליטות מזהמים אורגניים נדיפים מהתעשייה, 18.08.2015
  6. אבי גבאי: זיהום אוויר זה חיי אדם. נקודה. 10.01.2016
  7. מאחורי הקלעים של הסערה סביב זיהום האוויר בחיפה, 19.04.2015
  8. היתר פליטה לאוויר | infospot

----------------------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
EnviroManager גיא פרנקל 072-3712245 envirom@infospot.co.il
איירלאב אודי רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>

תגיות: זיהום אוויר , מפרץ חיפה , מפעלי בז"ן , כרמל אולפינים , אכיפה סביבתית ,