רישוי ירוק: סיווג חדש לעסקים לפי מידת השפעתם הסביבתית לצורכי רישוי סביבתי משולב
המשרד להגנ"ס מפרסם טיוטה לסיווג של עסקים לצורך קביעת רמת הפיקוח והרישוי בהיבטים של איכות סביבה. איזה עסקים יקבלו טיפול מקיף ופרטני?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 12/7/2015

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטה לסיווג עסקים בהתאם למידת השפעתם הסביבתית, לטובת קביעת אופן הטיפול, ההסדרה והפיקוח הסביבתיים על בתי עסק. הסיווג החדש גובש במסגרת היערכות המשרד לחקיקת חוק רישוי סביבתי משולב (רישוי ירוק) שנועד לטייב את רגולציית הרישוי הסביבתי של מפעלים ועסקים.

הסיווג המוצע מחלק פעילויות עסקים לשלוש קבוצות:

 1. פעילויות A  רמה א': פעילויות בעלות השפעה סביבתית נרחבת, דוגמת זיקוק גז, דלק ומוצרי דלק או השבה וסילוק של פסולת מסוכנת בכמות של 10 טון ומעלה ליום.
 2. פעילויות B רמה ב': פעילויות בעלות השפעה סביבתית בינונית, דוגמת הפעלת תחנת תדלוק או ייצור מצברים וסוללות.
 3. פעילויות C רמה ג': עסקים המשתייכים לאותם סקטורים כמו A ו-B, אך בהיקפי פעילות נמוכים יותר, וסקטורים נוספים בעלי השפעה סביבתית מקומית (הובלת אשפה ופסולת, הובלת שפכים במכליות, בתי מלון, בתי אבות, כלי שייט לעינוג ציבורי, חניונים ועוד), וכן סקטורים בהם המשרד להגנת הסביבה מסומן בצו רישוי עסקים במעמד "לידיעה".

מפעלים המשויכים לקבוצה הראשונה הם אלה המקיימים סוג פעילות המופיעה בנספח EU/2010/75 של הדירקטיבה האירופית, מה שנקרא בעבר IPPC  וכיום IED - Industrial Emissions Directive.

תמצית הסיווג החדש להשפעה סביבתית של מפעלים לצורך רישוי


*להגדלה לחץ על הטבלה

כיום, למיטב ידיעתנו, המשרד להגנ"ס אינו מפרסם את הקריטריונים שלו לסיווג מפעלים לצורכי רישוי (לא להתבלבל עם סיווג מפעלים A,B,C להיתר רעלים), אך מקיים בפועל סיווג דומה למוצע. מה שכן מפורסם כיום, הם קריטריונים למפעלי היתר פליטה לאוויר תחת חוק אוויר נקי ופרסום הקריטריונים למפעלי C, המוגדרים ברשימת הסקטורים אליהם הוגדרו היחידות הסביבתיות של הרשויות המקומיות בהתאם לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013.

יש לציין כי טיוטת הסיווג המוצעת אינה כוללת את רשימת העיסוקים בחומרים מסוכנים. הרשימה נמצאת כעת בהכנה ותפורסם בהמשך.

הערות לטיוטה ניתן לשלוח  לדוא"ל hearot@sviva.gov.il עד לתאריך 30.8.2015.

------

קישורים רלוונטיים:

 1. טבלת סיווג עסקים לפי מידת השפעתם בהיבטים סביבתיים - טיוטה להערות הציבור, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. רשימת הסקטורים בעלי השפעה סביבתית נרחבת על פי נספח של הדירקטיבה האירופית EU/2010/75, אנגלית, [pdf]
 3. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013
 4. איפה עומד חוק רישוי סביבתי משולב העתיד להשפיע על 3000 עסקים?  26.2.2015
 5. עמוד מידע באתר של המשרד להגנת הסביבה
 6. עמוד ראשי - רישוי סביבתי משולב
תגיות: חוק רישוי משולב , סיווג עסקים , השפעה סביבתית ,