עדכון הוראות הדיווח הראשיות של המפל"ס
מספר עדכונים צפויים להיכנס לתוקף כבר בדיווח השנתי הקרוב אותו יש להעביר עד סוף מרץ 2016: התייחסות לפליטות מאסבסט, פליטות מתחבורה ורכבים והבהרות נוספות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/11/2015

המשרד להגנת הסביבה רוצה לעדכן את הוראות הדיווח הראשיות של המפל"ס ומפרסם טיוטה מעודכנת להערות הציבור. זו הגרסה השלישית של הוראות הדיווח הראשיות, שעודכנו לאחרונה לפני כשנה. הטיוטה הנ"ל צפויה להיכנס לתוקף בקרוב וכנראה תחול כבר על הדיווחים של נתוני 2015, אותם יש להעביר עד ה 31.03.2016.

נזכיר כי קיימים מסמכי הוראות רבים לדיווחים מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס), אך העדכון הנוכחי מתייחס למסמך ההוראות הראשיות שרלוונטי לכל 500 המדווחים מדי שנה.

ניתן להעביר הערות עד לתאריך 30.11.2015 לכתובת הדוא"ל mirsham@sviva.gov.il

שינויים בהוראות הדיווח הראשיות | מפל"ס

מחשבונים חדשים: לרשימת המחשבונים המופיעה באתר של המשרד להגנת הסביבה, המשמשים לחישוב כמות פליטות והעברות של חומרים מזהמים או פסולת לפי סוג הפעילות, נוספו 2 מחשבונים חדשים:

  1. מחשבון עזר לחישוב פליטות מזהמי אוויר מציי רכב.
  2. מחשבון לחישוב פליטות מזהמי אוויר מתחבורה לא כבישית, על פרסומו דיווחנו לפני 3 חודשים.

דיווח על פליטות אסבסט: נושא זה התווסף להוראות, תוך הסבר כי קיומו של אסבסט פריך באתר עלול להביא לפליטה של סיבי אסבסט לסביבה, במיוחד ממתקנים בעלי בידוד טרמי העשוי מאסבסט פריך החשוף לאוויר.

שינויים נוספים: ניתנו הבהרות וחידודים נוספים במסמך למשל בהגדרה של פליטות בלתי מוקדיות של חומרים נדיפים, או אופן חישוב הפליטות לשפכים מנתוני דיגום. המשוואות השונות לחישוב פליטות/העברות לא שונו.

המשרד להגנת הסביבה סימן את השינויים הצפויים, על גבי הטיוטה, ב"עקוב אחר שינויים".

----

קישורים רלוונטיים

  1. נוסח מעודכן: טיוטת תיקון הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית, הוראות ראשיות, גרסה '  2, המשרד להגנ"ס [pdf]
  2. האם באמת יש הפחתה בזיהום האוויר? ניתוח עומק של תוצאות המפל"ס, 02.11.2015
  3. המפל"ס השנתי מתפרסם, האם יש שיפור בפליטות התעשיה?, 27.10.2015
  4. מפל"ס: הפרת הוראות הדיווח גררו עיצומים כספיים של מיליון ₪, 23.08.2015
  5. מפל"ס – ראשי | infospot