עכשיו זה רשמי: לא כל קרקע מזוהמת תחייב טיפול
המשרד להגנת הסביבה פרסם את מסמך ההנחיות החדש בתחום קרקעות מזוהמות, במסגרתו קרקע מזוהמת שלא מהווה סיכון לבריאות או לסביבה לא תחוייב בשיקום. כמו כן, פורסם נוהל להגשת בקשה לצורך פינוי קרקע מזוהמת
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 10/5/2015

לפני כשבוע פרסמנו כי המשרד להגנ"ס צפוי לפרסם עדכון משמעותי שייעל את הטיפול בקרקעות מזוהמות. כעת המשרד מפרסם את מסמך ההנחיות החדש, לפיו חובת הטיפול בקרקעות מזוהמות תקבע על פי הסיכון לבריאות האדם או לסביבה. גישה זו שונה מהותית מהגישה בה החזיק המשרד עד כה, לפיה כל קרקע בה נמצא חריגה מערכי הסף, דורשת שיקום, ללא קשר לרמת הסיכון שלה לבריאות ולסביבה.

לאחר השלמת חקירה לקרקע החשודה כמזוהמת, כולל עריכת סקר היסטורי, סקר קרקע וסקר גזי קרקע, נדרשים בעלי הקרקע להגיש את הממצאים למשרד להגנ"ס. במידה ונמצאה חריגה מערכי הסף, חובת שיקום הקרקע תקבע על פי הקריטריונים הבאים:

  • קיים סיכון - קרקע מזוהמת טעונה טיפול: במידה ונמצא מסלול חשיפה מלא ומוכח בין חומר מזהם בקרקע לבין קולטן (רצפטור), הקרקע תוגדר כקרקע טעונה טיפול או שיידרש ניהול הסיכון.
  • חשש לסיכון – קרקע מזוהמת טעונה טיפול: במידה ולא אותר מסלול חשיפה מוכח בין חומר מזהם בקרקע לקולטן, אך נמצאה חריגה משמעותית מערכי הסף או רגישות סביבתית גבוהה, הקרקע תוגדר בכל זאת כקרקע טעונה טיפול או ניהול הסיכון.
  • לא נמצא סיכון: למרות שיש חריגה מערכי הסף, לא נמצא סיכון לסביבה ולבריאות הציבור ולכן הקרקע לא תהיה טעונה טיפול.

בשל השינוי במדיניות יידרשו חוקרי קרקע לערוך מעתה תיחום אופקי ואנכי בקרקע במקום לקחת ממנה דגימות בודדות, זאת על מנת לגלות את מסלול החשיפה הקיים בין הזיהום לקולטנים בסביבה.

אישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות

מלבד העדכון הנ"ל, פרסם המשרד להגנ"ס טיוטת הנחיות מקצועיות להערות הציבור, בדבר טיפול בבקשות לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות לאתרים שאינם אתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. על פי ההנחיות, בשלב הראשון הבקשה תוגש לממונה קרקעות מזוהמות במשרד. הממונה יהיה אחראי לוודא כי הבקשה מוגשת בהמשך לסקר קרקע שאושר על ידי המשרד, או בהמשך לחפירה שבוצעה לפי הנחיות חפירה ודיגום ערימות, ושלא חלפו יותר מ- 24 חודשים מביצוע הסקר או החפירה. לאחר מכן יבחן המנהל את התאמת הקרקע המיועדת לפינוי לאתר המטפל ויודיע למבקש הבקשה אם החליט לאשר את בקשתו או לדחות אותה. בסיום פינוי הקרקע לאתר, במידה ואושר, יחוייב מקבל האישור לדווח למנהל על כמות הקרקע שפונתה.

ניתן להגיש הערות להנחיות אלה עד 1.6.2015. לכתובת Avih@sviva.gov.il

הנחיות למיגון מבנים מפני חדירת גזי קרקע

בתוך כך, המשרד להגנת הסביבה מודיע כי הוא בתהליך עדכון הנחיות למיגון מבנים מפני חדירת גזי קרקע וכי בעבר פורסמה טיוטת הנחיות לעניין זה שלא אושרה ואינה בתוקף.  עוד הוא מוסיף כי "יודגש כי המשרד אינו מאשר שימוש במוצר כלשהו לעניין זה. לפיכך, אין להסתמך על כל אישור שניתן בעבר ע"י המשרד או על כל מסמך הנחזה להיות אישור של המשרד למוצר כלשהו".

------

קישורים רלוונטיים:

  1. טיוטת נוהל לטיפול בבקשות לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות – המשרד להגנ"ס [pdf]
  2. הנחיות לפעילות המשרד בשלבים - מדיניות בתחום מניעת זיהום קרקע והטיפול במזהמים בקרקע, 5.2015, המשרד להגנ"ס [pdf]
  3. שינוי בגישת המשרד להגנ"ס: קרקעות מזוהמות שאינן מסכנות את הבריאות או הסביבה - פטורות משיקום, 3.5.2015
  4. זיהום קרקע - מדריך יישום, infospot

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX דורון בכר 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>