שחקן נוסף מגיש בקשה להיכנס לשוק האריזות
בעקבות פתיחת שוק האריזות לתחרות לפני כחודשיים, חברה נוספת מגישה בקשה למשרד להגנ"ס להיות גוף מוכר לטיפול בפסולת אריזות. הבקשה מצטרפת לבקשה נוספת אשר בבדיקה הצפויה להימשך מספר חודשים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 02/4/2015

תאגיד האריזות א.מ.י.ר. מצטרף לחברת "המסלול הירוק" שהגישה בקשה למשרד להגנת הסביבה להכיר בה כגוף מוכר בתחום פסולת האריזות. שני הגופים הללו הגישו כבר בעבר בקשה דומה ונדחו, וכעת משנפתח השוק לתחרות, המשרד להגנ"ס בוחן את בקשותיהם החדשות פעם נוספת. הבדיקה צפוייה להימשך מספר חודשים.

כזכור, תאגיד ת.מ.י.ר הינו היחיד היום המוכר על ידי המשרד להגנ"ס לצורך טיפול בפסולת אריזות. לפני כחודשיים המשרד להגנת הסביבה פתח את התחרות בתחום פסולת האריזות ואיפשר גם לחברות פרטיות להגיש בקשה להכרה כגוף מוכר.

חוק האריזות
במסגרת חוק האריזות הונחו יצרנים ויבואנים להתקשר עם "גוף מוכר". הגוף המוכר מקבל מהם מימון ואחראי על עמידה ביעדי המיחזור שלהם. במקביל, על מנת לעמוד ביעדים אלו, הגוף המוכר מתקשר עם רשויות מקומיות לצורך הפרדה, איסוף ופינוי פסולת האריזות שברשותן למתקני מיחזור והטמנה. התשלום מהיצרנים ומהיבואנים הוא שמממן את הפעילות ברשויות המקומיות.

-----

קישורים רלוונטיים:

  1. שחקנים חדשים בפסולת אריזות ואלקטרונית?  2.3.2015
  2. פסולת אריזות | infospot

----------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

תגיות: חוק האריזות , תאגיד ת.מ.י.ר , פסולת אריזות , מיחזור אריזות ,