שינויים בשיטת דירוג ההשפעה הסביבתית של חברות בישראל
המשרד להגנת הסביבה מציע שינוים במתודולוגיית מדד ההשפעה הסביבתי של חברות ציבוריות לשנת 2016. הפרטים לפניכם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 09/5/2016

לפני כארבע שנים החל המשרד להגנת הסביבה לפרסם דירוג של מדד ההשפעה הסביבתי של חברות בישראל. שיטת הדירוג עברה שינויים מדי שנה ועתה המשרד שוב מציע מספר עדכונים למתודולוגיה לפיה ידורגו החברות.

תזכורת | מה זה מדד ההשפעה הסביבתי?

במדד ההשפעה הסביבתי מדורגות כ- 46 חברות הנסחרות בבורסה אשר גם חייבות בדיווח שנתי לפי חוק המפל"ס. הדירוג מתבסס על נתונים הנמצאים ברשות המשרד להגנ"ס, ומחושב על-פי ההשפעה הסביבתית של החברה, הכוללת נתונים אובייקטיביים על פעילות המפעלים שבבעלות החברה (כמות פליטות, שימוש בחומרים מסוכנים, רגישות מיקום המפעל), והתנהלות החברה מבחינת רמת הציות לחקיקה בתחום הגנת הסביבה ומידת ההטמעה של מערכות לניהול סביבתי, דיווח ושקיפות.

מטרת המדד הרשמית היא הנגשת מידע למשקיעים אודות פוטנציאל ההשפעה הסביבתי של החברות הנסחרות, שכתוצאה ממנו רווחיהן עלולים להיפגע. אך נדמה כי המשקיעים בישראל טרם אימצו את המדד ככלי משמעותי המשפיע על קבלת החלטות השקעה, כך שבינתיים, המשרד להגנ"ס משתמש במדד בעיקר ככלי ציבורי מרתיע לדרבן חברות לשפר את ביצועיהן הסביבתיים.

עדכון המדד הסביבתי המשולב

כעת, המשרד להגנת הסביבה מפרסם להערות הציבור את השינויים המוצעים במתודולוגית מדד ההשפעה הסביבתי לשנת 2016. השינויים כוללים בין היתר:

 • הוספת פעולות וולונטריות בגינן ניתן לקבל ניקוד סביבתי חיובי והגדלת המשקל שלהן בחישוב הכולל. פעולות אלה כוללות בין השאר:
  • פרויקטים וולונטריים של התייעלות סביבתית
  • קיומן של מערכות ניהול ודיווח סביבתי
  • לתחנות דלק – פעולות וולונטריות למניעת סיכון
 • שינוי שיטת הניקוד בגין פליטות המדווחות למפל"ס שיאפשר רגישות גבוהה יותר של המדד לנושא של הפחתה בפליטות, וכך לתמרץ ולעודד הפחתת פליטות.
 • הקלה בניקוד השלילי הניתן בשל פליטת חומר מזהם מסוג פחמן דו חמצני.
 • הקלה בניקוד השלילי הניתן בגין אי ציות במקרים בהם הליך האכיפה הסביבתי מתייחס לאירוע שהתרחש לפני למעלה מ - 3 שנים.

הערות לטיוטת המתודולוגיה אפשר להעביר עד ליום 31.05.2016 לדוא"ל: dirug@sviva.gov.il.

------

קישורים רלוונטיים

 1. טיוטה להערות הציבור: מתודולוגיה למדד ההשפעה הסביבתי, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. מדד ההשפעה הסביבתי מתפרסם, האם המשקיעים מתייחסים? 27.10.2015
 3. פורסם המדד הסביבתי לנתוני 2013, 24.11.2014
 4. אילו חברות ידורגו במדד ההשפעה הסביבתי השנה? 7.7.2015
 5. חדש: מדד השפעה סביבתי לתחנות דלק, 20.10.2015
 6. דיווח סביבתי | infospot

תגיות: מדד סביבתי משולב , דיווח סביבתי ,