שינוי בתעריפי שפכים אסורים
רשות המים מפרסמת טיוטה להערות הציבור עם הצעה לשינוי בתעריפים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 17/6/2015

בישיבה שהתקיימה בתאריך 4.6.2015 דנה רשות המים בעניין תעריפי השפכים האסורים, כחלק מתיקון מתוכנן לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב 2009). הרשות ניסחה טיוטה עם הצעה לשינוי התעריפים וכעת היא מפורסמת להערות הציבור עד לתאריך 5.7.2015.

ברשות המים מציעים לשנות את אופן חישוב התעריף בגין הזרמת שפכים אסורים למערכת הביוב באופן הבא: השפכים האסורים יחולקו ל- 5 קבוצות, כאשר כל קבוצה מכילה את הפרמטרים המשפיעים באופן דומה על אותו חלק בתשתיות הביוב. לכל קבוצה נבדקה וחושבה עלות פרטנית, כאשר בחלק מהמקרים התעריף שנקבע משקף עלויות בפועל או נורמות לטיפול במערכת הביוב ובחלק מהמקרים עלויות למניעה (בפועל או נורמטיביות(. אם מפעל חרג במספר קבוצות, החיוב יהיה מצרפי. אם חרג ברכיבים מאותה קבוצה, החיוב ייעשה על פי העלות של הקבוצה.

העלות לכל קטגוריה ואופן חישובה (מקור: רשות המים)

פרסום טיוטה זו, של סעיף תמחור השפכים האסורים להערות הציבור, מהווה כנראה תגובה של רשות המים לעתירה שהגישה התאחדות התעשיינים נגד רשות המים לפני כמה חודשים. בעתירה, התאחדות התעשיינים ביקשה לבטל את הכללים הנוכחיים, בטענה כי חלק מהקנסות שמקבלים מפעלים אינו מוצדק. במקביל לתהליך שינוי תעריפי שפכים אסורים האמור, דיווחנו בשבוע שעבר על כך שרשות המים שוקלת להגמיש את כללי שפכי מפעלים ולאפשר לתאגידי מים להקל על המפעלים על פי שיקול דעתם.

קישור לעמוד מידע באתר רשות המים בעניין תיקון תעריפי שפכים אסורים

קישורים רלוונטיים:

תגיות: רשות המים , שפכי מפעלים , כללי תאגידי מים וביוב ,