היתרי הזרמה לים ב-2013: יישום טכנולוגיות חדישות לצד יותר מ - 10,000,000 ₪ בעיצומים כספיים
יישום של טכנולוגיות נקיות הביא להפחתת כמות המזהמים המוזרמים לים (כחוק) ובחלק המקרים הביא להפסקה מוחלטת של ההזרמה לים. במקביל, מספר מתקנים לא עמדו בדרישות ההיתר והוטלו עליהם קנסות ועיצומים כספיים של יותר מ - 10 מיליון ש"ח
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 27/7/2014

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה דו"ח סיכום פעילות לשנת 2013 של פעילות אגף ים וחופים. התפקיד המרכזי של האגף הוא לפעול למניעה או צמצום של הזרמת שפכים מזהמים לים ממקורות יבשתיים (מפעלים ומכוני טיהור שפכים) וימיים (ספינות וחיפוש/הפקת נפט). הזרמת שפכים לים ממקורות יבשתיים מוסדרת באמצעות היתרי הזרמה לים שמנפיק המשרד להגנ"ס. כיום מחזיקים 118 מתקנים בהיתר הזרמה לים.

להלן נקודות עיקריות העולות מהדו"ח במסגרת הפיקוח על הזרמה לים ממקורות יבשתיים בשנת 2013:

 • ביקורות: במהלך השנה נערכו ביקורות ב- 40 מתוך 118 מתקנים בעלי היתר הזרמה.
 • הפסקת הזרמות לים:
  • הופסקו ההזרמות לים על ידי בתי החולים קפלן, סורוקה, נהריה וכרמל, שהיו בעלי היתר הזרמה לים עבור תמלחות (טיפול במים) שמקורן בריענון מרככים לטובת יצירת מים רכים לכביסה. ההזרמה הסתיימה הודות ליישום טכנולוגיית אוסמוזה הפוכה (Reverse Osmosis).
  • הופסקו ההזרמות לים ע"י מי אגודת המים חוף הכרמל שהיו בעלי היתר הזרמה לים של רכז התפלה בשיטת אוסמוזה הפוכה מטיוב בארות מארבעה קידוחים. ההזרמה הסתיימה הודות ליישם פתרון של החדרת רכז ההתפלה לקידוח מים ישן.
 • עיצומים כספיים: הוטלו עיצומים כספיים בגין עבירות על היתרי הזרמה בסך כולל של למעלה מ 10 מלש"ח, על פי הפירוט הבא:
  • דרך הים תפלה (6.5 מלש"ח)
  • פז בית זיקוק אשדוד (2.6 מלש"ח)
  • עוף עוז (1.3 מלש"ח).
    

רשיון: CC BY-SA 2.0

 • יישום טכנולוגיות להפחתת מזהמים: מספר מפעלים יישמו טכנולוגיות להפחתת הזרמת מזהמים לים, בינהם:
  • חברת הברום (פריקלאס): הקמת מתקן סילוק מוצקים.
  • מסוף רותם: מתקן טיפול מרכזי בתמלחות באתר השפד"ן. ביולי סיים הרצה וכיום מטפל בכ-30,000 מ"ק בשנה.
  • מפעל אגן כימיקלים: סיום הפעלת מערך PACT; המשך צמצום הזרמת הרבצידים לים. 2.84 טון/שנה ב-2013, שהם הפחתה של 26% משנה קודמת, כאשר ב-2010 הזרים כ-15 טון/שנה.
  • מפעל טאוור: שיפר את איכות התמלחות כך שניתן להזרמה למסוף א.ל.א. במקום למסוף השפד"ן.
  • מפעל חיפה כימיקלים: מטופל בכפוף להיתר הזרמה לים בשיטת IPCC בשת"פ עם מחוז חיפה. עומס הניטרט הופחת באופן משמעותי בשנת 2013, הודות למתקנים חדשים שהותקנו ושיפוץ ושדרוג תשתיות על מנת למחזר את שפכי השטח ולהפסיק את הזרמתם למערכת השפכים, זאת בשבעה מתקני ייצור.
 • חקירות: נפתחו כ- 20 תיקי חקירה. בין החקירות המשמעותיות, חקירה של חברת נמל אשדוד בסיומה הוטל על החברה קנס של 917,500 ש"ח ומנכ"ל התאגיד הורשע בגין שני כתבי אישום על הזרמה לים ללא היתר.

קישורים רלוונטיים:

 1. קישור לדו"ח סיכום פעילות שנת 2013 אגף ים וחופים, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. מכתב דוגמא לסיום היתר הזרמה לים לבי"ח סורוקה [pdf]
 3. מערכת חיפוש היתרי הזרמה לים (המשרד להגנ"ס)
 4. עמוד ראשי - שפכים תעשייתיים