תאגיד מ.א.י. עותר לבג"ץ: "המשרד להגנ"ס מזלזל בחוק"
התאגיד המוסמך לטיפול בפסולת אלקטרונית הגיש עתירה כנגד הסמנכ"ל הממונה על התחום במשרד להגנת הסביבה, יורם הורביץ, בטענה כי הוא אינו מטפל ואוכף את חוק פסולת אלקטרונית, ובכך מקשה עליו למלא את תפקידו
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 17/5/2015

תאגיד מ.א.י, אחד משני תאגידים המוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת אלקטרונית, הגיש בשבוע שעבר עתירה נגד המשרד להגנת הסביבה בטענה שהוא אינו ממלא את תפקידו כפי שמוכתב לו בחוק פסולת אלקטרונית (2014), למרות פניות חוזרות ונישנות מצידו. העתירה הוגשה על ידי יושב ראש התאגיד, השר להגנת הסביבה לשעבר שלום שמחון.

בעתירה דורש תאגיד מ.א.י כי המשרד להגנת הסביבה יפרסם לאלתר מדיניות ותוכנית אכיפה כנגד גורמים המפרים את החוק, יקצה משאבים ויעשה שימוש בסמכויות המוקנות לו על פי החוק בכדי לנקוט בהליכי אכיפה כנגד גורמים שאינם ממלאים חובתם כראוי ואינם מתקשרים עם גוף יישום מוכר או פועלים ליישום החוק.

לדברי התאגיד, כבר ב-2012, עת פרסום החוק, התחייב המשרד להקצות אגף ייעודי לטיפול בפסולת אלקטרונית וציוד חשמלי שיפעל לאכיפת החוק, אך לא עמד בהתחייבותו. אי אכיפת החוק, כך לפי העתירה שהוגשה, גורמת לנטל מוגבר ולא צודק על החברות שהתקשרו עם תאגיד מ.א.י, אשר נאלצות לממן לבדן את הקמת תשתית איסוף הפסולת ואת הטיפול בפסולת, זאת מאחר שחלק מהיבואנים והיצרנים האחרים טרם התקשרו עם תאגיד מאושר (מ.א.י או אקומיוניטי) כפי שהחוק מחייבם, או שהם מסרבים למסור את חלקם במימון עלויות הטיפול. בנוסף, במ.א.י מלינים על כך שהחוק לא נאכף כנגד חלק חברות פרטיות וממשלתיות אשר מוסרות את הפסולת האלקטרונית שלהן לגורמים לא מורשים (אספנים פיראטיים ועלטיזכנים).

לדברי התאגיד: "זוהי עתירה בעלת היבט ציבורי, הנובעת מזלזול של המשרד בחוק, בגוף היישום, ובעיקר בציבור, אשר נתקל במטרדים סביבתיים קשים וחמורים כתוצאה מטיפול סביבתי לא נאות בפסולת הפוגע באופן ישיר בבריאותו ואורחות חייו".

לפני כחודש סיקרנו יום עיון לסיכום השנה הראשונה לחוק פסולת אלקטרונית בהשתתפות נציגים של המשרד להגנת הסביבה, גופי היישום המוכרים, אדם טבע ודין ועוד. במסגרת הכנס חשף דני בית דן, נציג המשרד להגנ"ס ביום העיון, כי המשרד נמנע בינתיים מביצוע אכיפה אגרסיבית בתחום הפסולת האלקטרונית מאחר שמדובר בחוק שיצא רק לאחרונה, והוסיף כי במהלך שנת 2015 תחל אכיפה משמעותית יותר מצד המשרד. יש לציין כי עד כה התקשרה רק רשות מקומית אחת עם גוף יישום מוכר.

העתירה הוגשה ע"י עו"ד קובי בר לב ועו"ד רחל דיין ממשרד תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'.

---

קישורים רלוונטיים:

  1. הודעת פתיחת העתירה, בג"ץ [pdf]
  2. שנה ראשונה לחוק פסולת אלקטרונית – מה האתגרים להמשך? 19.4.2015
  3. פסולת אלקטרונית | infospot

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
קובי בר-לב עורכי דין קובי בר לב 072-3712012 KB@infospot.co.il
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
צחי עין גל 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>
תגיות: חוק פסולת אלקטרונית , תאגיד מ.א.י. , עתירה נגד המשרד להגנת הסביבה , אכיפה סביבתית , שלום שמחון ,