תנאים חדשים ברישיון העסק בנושא חומרים מסוכנים ועוד
במסגרת הרפורמה שמנהיג משרד הפנים בנושא רישוי לעסקים, פורסמו טיוטות מפרטי עסקים להערות הציבור, בהם 4 מפרטים הכוללים תנאים סביבתיים. זו הזדמנות להשפיע על נוסח התנאים לפני שהם הופכים למחייבים. פרטים נוספים לפניכם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 31/8/2016

בשנים האחרונות משרד הפנים מקדם רפורמה בהליך רישוי עסקים במטרה לייעלו. חלק מהשינוי בא לידי ביטוי בחלקו של המשרד להגנת הסביבה, התנאים הסביבתיים לרישיון העסק. במסגרת הרפורמה, משרד הפנים מפרסם מעת לעת מפרטים אחידים חדשים של התנאים לרישיון עסק, לפי תחומי פעילות של העסק ובהם גם התנאים הסביבתיים לרישיון העסק לענפי הפעילות החייבים בכך. עד כה פורסמו ונכנסו לתוקף 11 מפרטים אחידים, 9 מהם עם תנאים סביבתיים וכעת אנו מדווחים על 18 מפרטים נוספים שפורסמו להערות הציבור, לפני שהם הופכים למחייבים. 3 מתוך 18 המפרטים הם עם תנאים סביבתיים.

הרפורמה ברישוי עסקים במשרד להגנת הסביבה

חלק מרכזי ברפורמה ברישוי עסקים הוא שהמשרד להגנ"ס מנסה לתעדף את הטיפול שלו ברישוי סביבתי כך שאנשי המחוזות של המשרד להגנ"ס יטפלו באופן פרטני במפעלי A וחלק ממפעלי B, שהינם בעלי השפעה משמעותית או בינונית על הסביבה. בחלק הנוסף של מפעלי B ומפעלי C, שהינם בעלי השפעה סביבתית מקומית בלבד, יטפלו אנשי היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים באמצעות מפרטי תנאים אחידים לחלק מסוגי העסק, או תנאים ייעודיים לאותם עסקים שפעילותם מורכבת בהיבט הסביבתי.

מפרטים סביבתיים אחידים או פרטניים

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 קובע 55 תחומי עיסוק המחויבים בקבלת אישור מהמשרד להגנ"ס לצורך קבלה או חידוש של רישיון עסק. במהלך 2014, כחלק מהרפורמה, המשרד הכין מפרטי תנאים אחידים ל-20 תחומי עיסוק ולשאר 35 תחומים יגובשו מפרטים פרטניים הכוללים תנאים ייעודים, זאת בשל מורכבות העסקים הנכללים בהם. פרסום המפרטים האחידים מבוצע על ידי משרד הפנים בהדרגה, בשל התיאום הנדרש עם הגופים הנוספים הנדרשים לתת אישור לרישיון העסק, דוגמת משרד הבריאות, רשות כיבוי והצלה ועוד.

מפרטים אחידים מאושרים וטיוטות מפרטים בהליכי אישור

כאמור, עד היום, פורסמו 11 מפרטים אחידים שנכנסו לתוקף, בהם 9 עם תנאים סביבתיים של המשרד להגנ"ס. כעת מתפרסמים 18 מפרטים אחידים נוספים בהם 3 עם תנאים סביבתיים ועוד 4 בהם המשרד נדרש לתת אישור.

רשימת מפרטים מאושרים

מספר פריט תיאור העסק טעון הרישוי  + קישור למפרט המשרד להגנ"ס נותן אישור יש תנאים סביבתיים במפרט האחיד
1.1 בית מרקחת לא לא
2.1 ה' גז - תיקון מכלים כן כן
2.2 א' דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק כן כן
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה​ כן כן
3.4 ג' חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי - מכירתם​​ כן כן
4.2 א' בית אוכל לא לא
5.1 ב' אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - איסופה, הובלתה כן כן
5.3 ג' שפכים וקולחין - הובלתם במכליות​​ כן כן
8.9 א' מוסך - מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)​ כן כן
8.4 ב' הסעת נוסעים - תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית​ כן כן
10.8 ב' חומרי חיטוי​ כן כן

טיוטות מפרטים המפורסמות להערות הציבור

מספר פריט תיאור העסק טעון הרישוי  + קישור למפרט המשרד להגנ"ס נותן אישור יש תנאים סביבתיים במפרט האחיד
1.7 מעבדות לא רפואיות, מעבדת שיניים לא לא
3.5 ב' מזון לבעלי חיים – אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו​ לא לא
3.6 ב' פסדים - עיבודם​  כן לא
4.2 ב' בית אוכל. מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום​ לא לא
4.2 ג' בית אוכל. הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה  לא לא
4.6 א' מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם, יצורו, עיבודו  כן לא
4.7 א' מזון לרבות משקאות – מכירתו – קיוסק​ לא לא
6.14 מוצרי טבק לסוגיו– מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי  לא לא
7.5 חדר כושר​​ לא לא
8.4 ג' תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו  לא לא
8.9 ד' תיקון תקרים​ ​  לא לא
9.1 ב' מטווח ירי לא לא
10.6 א' דשנים, ייצורם, עיבודם, אריזתם​​  כן לא
10.7 ב' חומרי ג​לם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים - אחסונם, מכירתם,  לא לא
10.7 ג' חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים - הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים, אבן ושיש​ כן כן
10.10 א' חומרים מסוכנים, ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם​ כן לא
10.10 ב' חומרים מסוכנים- אחסונם​ כן כן
10.10 ג' מכירת חומרים מסוכנים​ כן כן

אתר אינטרנט חדש להצגת המפרטים האחידים

במסגרת הרפורמה שמנהיג משרד הפנים בנושא רישוי לעסקים, ביום 2.8.2016 עלה לאוויר אתר אינטרנט חדש שמטרתו שיתוף הציבור בתהליך גיבוש המפרטים האחידים לרישיון העסק (סביבתיים ונוספים).

האתר מאפשר להעיר הערות על תהליך הרישוי באופן מקוון, במשך 60 ימים מרגע העלאת המפרט לאוויר. בתום תקופה זו עוברות הערות הציבור למנהלי משרדים הרלוונטיים ואלה בוחנים את הדברים, לפני גיבוש נוסח סופי של המפרטים.

ניתן להעביר הערות בנוגע לטיוטות המפרטים עד לתאריך 02.10.2016 על פי ההנחיות המפורטות באתר משרד הפנים.

עדכון מה 01.09.2016: החלטת הממשלה מספר 1007 מיום 17.01.2016 קובעת בנושא יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים כי לאחר חמישה חודשים מיום קבלת ההחלטה, וכל ארבעה חודשים לאחר מכן, יפורסמו להערות הציבור כ-30 טיוטות מפרטים בכל פעימה.

----------------------

קישורים רלוונטיים

  1. טיוטות המפרטים המפורסמות להערות הציבור, משרד הפנים
  2. מפרטים מאושרים, משרד הפנים
  3. הרפורמה ברישוי עסקים נכנסה לתוקף ביחס ל-11 סוגי עסקים ראשונים, 17.11.2015
  4. תנאים סביבתיים לרישיון עסק: דו"ח שנתי, 28.07.2015
  5. רישוי ירוק: סיווג חדש לעסקים לפי מידת השפעתם הסביבתית לצורכי רישוי סביבתי משולב, 12.7.2015
  6. נוסח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013
  7. איזו חברה פרטית תבדוק את רישיון העסק והיתר הרעלים בשם המשרד להגנ"ס?, 26.04.2015
  8. רשיון עסק infospot

תגיות: רישיון עסק , מפרטים אחידים , רישוי סביבתי משולב ,