24 מיליון מ"ק של שפכים הוזרמו לנחלים בשנת 2013
אגף מים שפכים ונחלים במשרד להגנ"ס אישר ב 2013 הזרמה של 24 מליון מ"ק שפכים באמצעות 44 היתרי הזרמה לנחלים.
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 03/8/2014

אגף מים שפכים ונחלים במשרד להגנת הסביבה קידם מספר תחומים בשנת 2013, ביניהם הקמה ושדרוג מכוני טיהור שפכים (מט"שים) לטיפול שלישוני, שיקום נחלים דוגמת פרויקט נחל הקישון, הקמה והפעלה של מערכת לניטור הידרו-ביולוגי לבדיקת נוכחות מזהמים ועוד. כמו כן למרות מגמה קבועה של צמצום כמות מוקדי הזיהום בנחלים בשנים האחרונות, דווקא בשנת 2013 חלה עלייה קלה ביחס לשנת 2012.  

שדרוג מכוני טיהור שפכים

לפי דו"ח שפרסם האגף, כ - 40% מהמט"שים כיום בישראל מייצרים קולחים שלישוניים ותהליך השדרוג נמצא בפעילות מתמשכת: בשנת 2013 הוקמו או שודרגו 8 מטשים נוספים לרמה של טיפול שלישוני ובמקביל, נבדקו ואושרו עוד 11 תכניות לשדרוג של מט"שים במהלך 2014.

היתרי הזרמת שפכים לנחלים

קיימים  מפעלים המזרימים את שפכיהם ישירות לנחלים במקום למטשי"ם בהתבסס על היתר הזרמה לנחלים שקיבלו מהמשרד להגנת הסביבה. המשרד משתף פעולה בועדה מייעצת עם רשות המים ומשרד הבריאות לבחינת בקשות ההזרמה.

במהלך שנת 2013 אושרו 35 צווי הזרמה לנחלים בנוהל רגיל ועוד 9 צווים בנוהל חירום. הסך הכולל של כמות המים שאושרה להזרמה הינה 24,701,810 מ"ק. לעומת זאת, בשנת 2011[1]שנתיים קודם, אמנם אושרו 26 צווי הזרמה בנוהל רגיל ועוד 6 צווי חירום בלבד, אך כמות המים שאושרה להזרמה אז היתה גבוהה בהרבה46,829,747 מ"ק.

רשימת צווי ההזרמה שניתנו בנוהל רגיל בשנת 2013:

רשימת צווי ההזרמה שניתנו בנוהל חירום בשנת 2013: